آخرین جابجایی “سیاحتنامه” به دامنه تازه رضایی دات نت

دارالخلافه میرزا

دارالخلافه میرزا

سیاحتنامه برای سومین بار آدرسش تغیر کرد. وقتی در سال ۲۰۰۲ برای نخستین بار و با استفاده از امکانات ٬بلاگر٬ به معصیت بلاگ‌نویسی افتادم تصورم این بود که همیشه در همان آدرس بلاگر خواهم نوشت. پیشرفت سریع تکنیک علت نخست تغیر بود. سپس داشتن یک دامنه برای خویش و ٬چار دیواری اختیاری٬ عامل دوم بود. پس از جابجایی از بلاگر به دامنه نو که نام شرکت کاری من را همراه داشت و زیر‌دامنه آن به ٬سیاحتنامه٬ اختصاص داشت دیگر خیالم تخت بود. زیرا از یک سو از شر زیر نام مستعار نوشتن خلاصی یافته بودم. گرچه این خلاصی به تغیر دید من بیشتر مربوط بود تا تغیر دامنه! و از سوی دیگر دستم باز بود تا هر چه میخواهم در این آدرس بکنم. هم آزمایش‌های فنی و هم ٬بی‌اداب و ترتیب٬ هر چه خواستن گفتن.

اکنون پس از ده سال تغیر دیگری روان است. چند سالی است که از نبشتن زیر دامنه نام شرکت ناخشنودم. علت نه مسایل کاری مربوط نیست. من شرکتم را در استکهلم و در سال ۱۹۸۷ تاسیس کردم. در آن سال‌ها هم نادانی جوانی و هم حماقت ناسیونالیسم نام شرکت من را تعیین کرد. نام شرکت شد: پرسوپان. پرسوپان از دو واژه پرس و پان تشکیل شده است. هردو لاتین است. نخستین واژه برای شما روشن است. پارس و واژه پان را هم کمابیش میشناسید. پان به معنای همه، تمام، کل، عموم و نظایر این است. علرغم اینکه نام شرکت پژواکی تند ناسیونالیستی ندارد اما من امروز پس از ۲۵ سال نام شرکت را تغیر دادم. دامنه ٬پرسوپان٬ هنوز به من تعلق دارد اما سیاحتنامه بار و بندیل خود را از آنجا جمع کرد و به خانه ٬رضایی٬ منتقل شده. آدرس نوی میرزا چنین است:  mirza.rezai.net اگر به میرزا لینک داده‌اید لطف کنید و آدرس را تغیر دهید. اگر به پست‌های میرزا لینک داده‌اید این لینک‌ها تا تابستان آینده همچنان فعال خواهد بود اما پس از آن از بین خواهد رفت.

پس از این جابجایی ٬ دگرگونی‌های دیگری نیز گریبان ٬سیاحتنامه را خواهد گرفت. که اندک اندک به سمع حضرات و نسوان میرسانم.

الحقر، میرزامیر

برچسب‌ها: , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.