آمار نهایی شرکت کنندگان در انتخابات مجلس هفتم

میزان رای مردم است

این آمار خوندنی است.
با پایان یافتن شمارش آرا در ۲۰۶ حوزه انتخابیه از ۲۸ استان كشور و ۲۳ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۳۰ رأی مأخوذه در این حوزه ها، ۵۷/۵۰ درصد واجدان شرایط در كل كشور در انتخابات مجلس هفتم شركت كردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، از مجموع ۴۶ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۳۲ نفر واجد شرایط رأی دهی در ۲۰۶ حوزه انتخابیه كشور حدود ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۰رأی مأخوذه به میزان ۵۷/۵۰ درصد واجدان شرایط شمارش شد.
این گزارش حاكی است، بیشترین میزان آرای مأخوذه در حوزه های انتخابیه استان تهران به میزان ۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۹۲۳ رأی (حدود ۷۷/۳۳ درصد مشاركت) وجود داشته است.
براساس این گزارش، استان های فارس ، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران به ترتیب با ۱۶۹۳۶۵۰،  ۱۵۳۷۱۱۸۷، ۱۲۹۷۱۰۵ ، ۱۲۰۴۸۶۹ ، ۱۱۸۰۴۵۲ رأی بیشترین میزان مشاركت نسبت به كل واجدان شرایط را به خود اختصاص داده اند.
كمترین آرای اخذ شده نیز در حوزه اقلیت های دینی به میزان ۳۲ هزار و ۴۳۱ رأی و پس از آن استان سمنان با ۲۲۴هزار و ۷۵۲ و سپس استان یزد با ۲۸۴ هزار و۲۸۴ رأی بوده است.

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.