ابزار لازم براى ساخت فیلم جشنواره اى

از ابزارهای لازم فیلم

از ابزارهای لازم فیلم

اگر مى خواهید كارگردانى یك فیلم جشنواره اى را به عهده بگیرید باید در ابتدا حتماً از مادرتان زاییده شده باشید و پروسه كودكى، نوجوانى و جوانى را طى كنید.

البته تجربه نشان داده است اگر پدر شما بافنده بوده باشد شما نه تنها در سن نوجوانى بلكه در همان مراحل شكل گیرى جنین هم مى توانید فیلمى بسازید كه برود و درجشنواره مطرح بشود.

پس معلوم شد اگر خیلى مشتاقید زود معروف بشوید باید پدرتان بافنده باشد. البته نوع پارچه اش زیاد فرقى نمى كند. مى تواند كتان، متقال و یا مخمل باشد. اما اگر عجله اى ندارید به تغییر شغل پدرتان زیاد گیر ندهید و بگذارید به همان شغل خودش بپردازد.

دومین چیزى كه یك فیلم را جشنواره اى مى كند و یا نمى كند تیپ و ظاهر كارگردان است. قبل از شروع فیلمبردارى حتماً باید كف دستتان كف كرده و با مقدارى ژل و یا نوشابه و یا هرچیزى كه به سفت و سیخ كردن موهایتان كمك مى كند قاطى كرده و بمالید به موهایتان، البته موهایتان باید جورى بلندشده باشد كه بتوانید با یك كش از پشت مهارش كنید. سر زانوى شلوارتان حتماً باید پاره باشد. دقت داشته باشید كه حتماً همانجا از بدنتان باشد. گیوه بپوشید. حتى اگر زمان فیلمبردارى تان در زمستان باشد. ممكن است پاهاى شما از سرما یخ بزند طورى كه درد بگیرد و بى تابتان بكند. خوب بكند. باید بدانید ساخت فیلم جشنواره اى خیلى دشوار است و باید ازجانتان مایه بگذارید. از آویزان كردن زیورآلات و چیزهاى دیگر به خودتان دریغ نكنید و تا مى توانید آویزان بكنید. حتى اگر باعث افزایش وزن شما شده باشد و شما نیز شنیده باشید كه افزایش وزن باعث بروز حمله قلبى مى شود. خوب بشود. درعوض یك فیلمساز جشنواره اى هستید كه دچار حمله قلبى شده است و نه یك آدم عادى.

سومین چیزى كه مى تواند شما را درآن طرف آب بیشتر از این طرف آب مطرح كند عینك دودى است. شما یك ماه قبل از شروع فیلمبردارى باید وقت بگذارید و اگر خودتان هم سلیقه ندارید از یك نفر دیگر خواهش بكنید (خواهش را حتماً بكنید زیرا شما یك فیلمساز جشنواره اى خواهیدشد و به همین دلیل باید خیلى مؤدب باشید) كه با شما بیاید و یك عینك دودى براى شما انتخاب كند. اگر عینك روى صورت شما قشنگ نبود زیاد مهم نیست فقط به این نكته توجه داشته باشید كه غلظت دودعینك تان خیلى زیادباشد.

چهارمین مورد موبایل است. یعنى گوشى موبایل. البته نوع خط اش هم مهم است و حتماً باید ماهواره اى باشد زیرا مسؤول دبیرخانه یك جشنواره خارجى باید با شما تماس بگیرد. پس بهتر است با خود شما درتماس باشد.

رنگ گوشى هم مهم است. هرچه رنگ آن روشن ترباشد به همان میزان وضعیت شما درجشنواره روشن تر است. بهتر است موبایل مربوطه را با یك بند مهاركرده و دورگردنتان آویزان و روى شكمتان رها كنید. حسن این كار دراین است كه وقتى از جشنواره اى، جایى با شما تماس بگیرند لرزش موبایل، شكم شما را تحریك مى كند و مجبورمى شوید، بخندید. با این اتفاق نزدیكان شما به این باورمى رسند كه شما یك كارگردان جشنواره اى متواضع هستید.

پنجمین چیز موردنظر استفاده از بازیگران آماتور و غیرحرفه اى است. هرچه بازیگران شما از بهره هوشى پایین ترى برخوردار باشند، به همان میزان شما درگرفتن جایزه بهره بیشترى مى برید. اگر بتوانید مادر یك كودك چهار ـ پنج روزه را به عنوان بازیگر نقش اول فیلمتان با وعده هایى از قبیل دادن پول زیاد، گذاشتن تصویرش در بیلبوردهاى تبلیغاتى، صحبت با نشریات جهت مصاحبه هم زمان با این بازیگر چهارپنج روزه و… راضى كنید كه دیگر شاهكارمى شود.

ششمین چیز انتخاب لوكیشن و طراحى لباس است. باید ازخانه هایى براى فیلمبردارى استفاده بكنید كه یا سقفش ریخته باشد و یا درحال ریخته شدن باشد. اگر چنین موردى پیدانكردید، بروید و یك خانه نوساز تهیه كنید و چنان با كلنگ به درودیوارش بزنید كه كلنگى شود. براى طراحى لباس كار زیاد دشوارى ندارید. فقط هرچه مى توانید لباس ها را پاره كنید. البته با درنظرداشتن یك سرى مسائل اخلاقى این كار را بكنید. بعد بازیگرتان را جلوى دوربین فرستاده و بگویید برود و دنبال كارى، چیزى بگردد.

سعى كنید كار هم نتواند پیدا كند. مطمئن باشید با درنظرگرفتن این موارد یك كارگردان مطرح آن ور آب مى شوید.

از ایران

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.