اتهام

نیروگاه بوشهر

نیروگاه بوشهر

اگر شما را به تولید سلاح های كشتارجمعی متهم كردند و شما قبول كردید كه ناظران بین المللی از كشورتان بازرسی كنند، آماده باشید كه به هر حال كشورتان اشغال شود.

اگر می گویید كه این سلاح ها را ندارید، البته دروغ می گویید. اگر بازرسان آمدند و سلاح ها را پیدا نكردند، شما بدون شك سلاح ها را پنهان كرده اید. اگر بعد از اینكه كشورتان اشغال شد، باز هم كسی نتوانست سلاحی پیدا كند البته این نشان دهنده این است كه شما هم دروغگوی ماهری هستید و هم توانستید سلاح ها را خیلی خوب پنهان كنید.

اگر یكی از اتهامات این است كه شما دارید روی سلاح های اتمی كار می كنید، بهتر است هرچه زودتر كارتان را تمام كنید.

از بی عنوان

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.