احمدی نژاد در ژنو

محمود احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد

حضور رییس‌جمهور ایران در سویس و نبود وتو برای شرکت در این کنفرانس دست اورپاییان و استعمارگران پیشین را در حنا گذاشت. از سویی پیش از تشکیل کنفرانس غالب کشورهای مهم اورپای غربی و ایالات متحده از حضور در آن خودداری کردند تا به تریج قبای دولت اسزاییل بر نخورد. آنان هم که داعیه تمدن و فرهنگ داشتند در سطح پایین دپلماتیک شرکت کردند. اینان حتی تحمل شنیدن سخنرانی احمدی نژاد را نداشتند و تالار را بمجرد انتقاد وی از اسراییل  ترک کردند. در میان کف زدن‌های فراوان مدعوین و حاضرین میشد دید که ریاست‌جمهوری به هدف زده است. بعد از کشتار غزه این نخستین رییس یک دولت در خاورمیانه است که با صراحت تمام در صحنه‌ای بین‌المللی اسزاییل را نژاد پرست مینامد. این به مزاج بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی و حتی امریکای لاتین خوش میآید. اگر بی‌غرض نباشیم کنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل تعلق به احمدی نژاد دارد تاکنون. این نیاز به یک دست‌ مریزاد گفتن  به دولت ایران دارد.

دولتمردان ایران  پاتکی دیگر زدند. چه انتقاد ایران از اسراییل در یک صحنه بین‌المللی شرایط اسراییل را برای حمله به ایران سختر میکند. چه کف زدن‌های متمتالی شرکت کنندگان و حضار حمایت از احمدی‌نژاد نیست حمایت از سیاست خارجی ایران است. گرچه فردا نوریزاده میکوید عده‌ای لات کنفرانش را بهم ریختند و کسانی از ایران پول گرفته بودند تا دست بزنند. اما چنانکه گفتم اگر بی‌غرض باشیم و چک از رادیو امریکا و روزنامه‌های سعودی دریافت نکنیم و دستها را هم برگوش نگذاریم که صدای کف زدن‌ها نشنویم؛  بله ایران فلب کنفرانس دوربآن 2 را بدست آورد. حال نتایج عملی آن چه شود حرفی دیگر است.

ببینید گزارشی را در اینزمینه از سی‌ان‌ان (امروز دیدم که گزارش سی‌ان‌لن بدلیل گپی رایت دیگر در دسترس نیست و لینک پرس تی‌وی روبراتون میذارم. بله میدونم که این شبکه به ایران تعلق داره اما ماهیت قضیه رو تغیر نمیدهده ۲۱ اسفند ۸۸) :


حال که از گزارش گفتم دیدن این هم بد نیست:

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.