امیرانتظام و فرهنگ مقاومت

عباس امیرانتظام در دادگاه انقلاب

من از او آموختم كه زندگی آن چنان زیباست كه نبایستی آن را با شعار مرگ آزرده كرد، نباید مرگ هیچ انسانی را آرزوكرد حتی مرگ زندانبان و شكنجه‌گر را نباید. اما می‌توان و باید مرگ بر شكنجه را فریاد كشید. نابودی زندان را آرزو كرد. مرگ بر بی‌عدالتی و تبعیض را سرداد به جنگ هر گونه پلیدیها رفت.در قله‌ای كه او ایستاده است انتقام و نفرت هیولای زشت و خشنی است كه زندگی را اماج كینه قرار می‌دهد.

از ایران امروز

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.