انقلاب ارتباطی

تصویری ساختگی از اینترنتپروزه انقلاب ارتباطی درایران به روایت تصویر!
پس‌نوشت هشت سال بعد: لینک ویدیو شیکسته. این یه پی‌دی‌اف دراینباره است.
اینم خود سامانه که بوی کهنگی میده.

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.