بلیط ایران برای استقلال

نیروگاه بوشهر

نیروگاه بوشهر

همکاری روزنامه نگار در زمان استراحتی سراغم آمد وبه طعنه پرسید: «خب ایران هم که داره دارای بمب هستهای میشه. نظر تو چیه؟» من هم با راستی تمام وبدون تعارف های دیپلماتیک گفتم: از صمیم قلب خوشحالم. اما حرف بر سر انرزی هسته ای است نه بمب هسته ای. با تمسخر نگاهی کرد وگفت: «همه میدونند که ایران دنبال چیه!» من هم اضافه کردم: باز هم از از صمیم قلب خوشحالم. تعجب کرد. برسید: «چرا؟» گفتم که نیروی هسته ای بلیت ایران برای استقلال وتمامیت ارضی ماست در خاورمیانه‌ای که میزبان 15۰۰۰۰ سرباز تا دندان مسلح امریکایی است. و اسرایئلی که آشکارا و مکرراٌ تهدید به حمله به ایران کرده. خندید.

شما چی فکر میکنید؟

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.