بهار نیآمد

بهار ایران

بهار ایران

امروز هوا ۱۰ درجه زیر صفر بود. برف و یخ هنوز فرمانروای طبیعت زیبا و خشن شمال است.شاملو بی‌صله میخواند ومن از نسب خویش بی‌نصیب. بهاری که نیآمد و نوروزی که بر درگاه پنجره ماسیده، با سبزه بیطراوتش و ماهی بیجانش. ودلی که این بیجانی و بی‌طراوتی را با عشق روز نو تاب میآورد و غمی تاریخی بر تاریخی که جز از برداشتن سنت خویش بی دار و دود نمی‌خواست.

عساكر دستور یافتند هر جا فارسی دیدند که شال نو بر شانه انداخته یا كودكان رانقل و كشمش می‌دهد و سكه‌ای به تهنیت عید، یا اگر از پس روزنی سینی دیدند كه سبزه گندم و جو و ذرت از آن سر بركرده، یا عطر سنبل در كوچه‌ای مستشان كرد و یا بر بامها دیدند بنفشه كاشته‌اند به هوش باشندكه اینها از آثار نوروز گبران است پس وقت ضایع نكرده جامه‌های نو بدرند، كودكان را تازیانه زنند،‌ گلها را لگدكوب كنند، سبزه‌هارا به جوی ریزند. كه این مردم را اگر مجال دهند تا نوروز و عید آتش ـ چهارشنبه سوری ـ كه مظهر پرستش آتش از سوی گبران است، و سده و دیگر رسوم گبران را برپا دارند زودباشد كه به عهد اجدادی برگردند و كفر از سر گیرند. درنگ نباید كرد. مجالشان نشاید داد كه اینها به جادوی آتش و سنبل و شكرپاره می‌خواهند فرزندان خود را بار دیگر به ضلال ـ گمراهی ـ بكشند
برگرفته از: «تراث الفرس»
تارنمای نوری زاده

بهار نیآمد، دل من هم شاد نشد. گویی اما جوانه‌های گندم در تاریکخانه دل راهی به آفتاب یافته‌اند.

برچسب‌ها: ,

۲ پیام‌

  1. بهار نیآمد، اما شما هم … موفق و تندرست باشید

  2. hanooz nauoomadid?
    moshtaba,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.