تبلیغات سمت راست سردبیر خودم / ۲۷ ژانویه ۲۰۰۵

حسین درخشان (حودر)

حسین درخشان (حودر)

قمار، خانم بازی، قمار، خانم بازی، قمار،دآروهای گیاهی، کلک و سرشیره مالی، قمار، خانم بازی، پاسخ به پرسش های اعتقادی! کافیه فقط به پیام‌های زیر رجوع کنید تا ببینیند که این واژه‌ها چه سامانه‌ها و اشخاصی رو جذب میکنند. من عمدا این پیام‌ها رو حذف نمیکنم. آیا قرار است حسین درخشان اینجوری اینترنت را به  ایرانیان بشناساند؟

Sexy BIKINI Models!
American Girls are Wet & Wild! SEXY!
Intimate Dating
Find sexy singles in your town today!
Buy a Cd For ?20 and GET a New Ferrari!
THEPHARMLIST
FREEsoures for lortab, ritalin. 250+ !!!
Claim Your Free Gift
It only takes a few minutes to win!
Meet SEXY Singles
Singles Looking for Chat & Hook-Ups
Bet On Sports
betED.com! Superbowl, NBA, Casino, more!

شبهات روز
پرسش وپاسخ- پاسخ به شبهات اعتقادی- احكام

برچسب‌ها: , ,

۲ پیام‌

  1. I enjoyed your sexy site myspace.com blog. You should check out this lingerie site… **SexyBedroomAttire**

  2. Antacids may decrease the effects ofDiazepam. Separate doses of an antacid and Diazepam by several hours whenever possible.

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.