ترفند ترس

بولتون پشتیبان جنگ است

بولتون پشتیبان جنگ است

بوش وبلر در ادمه سیاست‌های ضد ایرانی خود و به دستور لابی اسراییل اینبار به ترفند ترس متوسل شده‌اند. اظهار نظرهای هالیودی، تخیلی و احمقانه حضرات در باب جنگ سوم جهانی و شباهت شرایط اینروزها با دهه ۲۰ و قدرت گرفتن فاشیزم در آلمان و انگشت اتهام به سوی ایران در راستای ترفند ترس است. جهانیان با شگفتی و بی‌اعتمادی این سخن‌ها را میشنوند. در آستانه حمله یه عراق نیز ترفند ترس فراوان از سوی امریکا و انگلیس بکار گرفته شد. اکنون به نظر میرسد که بلیر و بوش تنها این حرف‌ها را برای دلخوشی اسراییل می‌گویند. چه تاثیر این خام گفتار‌ها تنها کاهش اعتماد و ارزش مردم به این سیاستمداران است. اسراییل با سیاست ضد ایرانی خودش آخرین متحد بالقوه خویش را در منطقه از دست خواهد داد. حمله به ایران دیگر برای جمهوری‌خواهان عملی نیست. زیرا رویای نفت به کابوس ورشکستگی تبدیل شده است. برای بلیر و بوش شاید بهترین این باشد که دهن خویش را ببندند تا به سطح «بولتون – John R. Bolton» نزول نکنند.

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.