تصویب لایحه ملی شدن نفت

محمد مصدق در میان مردم

محمد مصدق در میان مردم

۱۵ مارس ۱۹۵۱ ( ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ) پس از سالها مبارزه ، تغییر كابینه ها و بالاخره ترور رزم آرا نخست وزیر وقت ، طرح دكتر مصدق و یارانش مبنی بر ملی شدن نفت كشور به اتفاق آراء به تصویب مجلس شورا رسید و انتشار خبر آن ایرانیان را به گونه ای شادمان ساخت كه به خیابانها ریختند و تا نیمه شب شادی كردند . پس از تصویب طرح، مردم نمایندگان مجلس را بر روی دوش از بهارستان به خانه هایشان رسانیدند.

روزهای بعد نیز شادی مردم قطع نشد و تا پایان ایام نوروز ادامه یافت.چهار روز بعد ( ۱۹ اسفند ) سنا نیز به رغم اعتراض شدید دولت انگلستان طرح را تصویب و همان روز به امضای شاه رسید. بعدا به پیشنهاد دكتر مصدق« ۲۹ اسفند» روزملی و تعطیل عمومی اعلام شد. از آغاز قرن ۲۰ نفت ایران در انحصار انگلستان بود.

برگرفته از: تاریخ روزانه ایران

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.