جایزه صلح نوبل و چپگرایان

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل

پس از سالها که نام ایران همواره با ترور و خون و انتقام در رسانه های فرنگی همراه بود، نهایتاً یک بانوی ایرانی به دریافت جایزه صلح نوبل نایل شد. بار دیگر هموطنان آگاه و هشیار ایرانی از راست و چپ زبان هشدار گشودند تا امت انقلابی و خلق قهرمان را از توطئه های شیطان بزرگ و امپریالیسم جهانی پر هیز دارند. علی رغم اینکه در جوامع ایرانی پچپچه سپردن جایزه صلح نوبل به هاشم آغا جاری مدتها بود که پیجیده بود اما دریافت این جایزه از طرف یک زن نسبتاً ناشناس ایرانی به تکدر بسیاری از حضرات انجامید. رئیس جمهور محبوب که ماهها بود رخت سکوت به قامت شریف کشیده بود قفل شکست واز سیاسی بودن جایزه صلح افاضه کرد. از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. سیاسیون چپ از خیانت خانم عبادی و قانونی ساختن جمهوری اسلامی به لحاظ اظهار نظر ایشان درباره اسلام و حقوق بشرادای فضل کردند. افراطیون راست او را عامل بیگانه خواندند و منزوی های لیبرال وی را نردبانی برای غرور پارسی خودیافتند. چه شود!!

واقعیت اما این است که نخستین ایرانی، یک زن،موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد. فرصتی طلایی برای آشتی و شستن خون از چهره خسته ایران خانم. شانسی برای این کار به او بدهید.

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.