جنگ های ایرانیان به روایت هرودوت

هرودوت

هرودوت

تاریخ هرودوتوس Herodtotus هرودوت كه در یك شهر یونانی آسیای صغیر (غرب تركیه امروز) به دنیا آمده بود، پس از دیدار از سرزمین های اطراف دریای سیاه و دریای اژه، بین النهرین (بابل) و مصر در آتن سكونت گزید و سپس به یك مهاجرنشین یونانی درجنوب ایتالیا رفت و تا پایان عمر همانجا ماند وتاریخ خود را هم در آنجا نوشت. وی كه در 481 پیش از میلاد به دنیا آمده بود در ۵۶ سالگی درگذشت. او در شهری متولد شد و دوران جوانی را گذراند كه در قلمرو ایران بود و زمانی در شورش بر ضد حاكم شهر زادگاهش كه وامگذار ایران بود شركت كرده و فراری شده بود و به این جهت در نوشتن شرح جنگ های ایران با یونانیان بی طرف نبوده است. با وجود این ، كتاب وی در زمینه این جنگ ها وسیعاً مورد استفاده قرار گرفته و از آن نقل شده است. كتاب نواری هرودوت توسط بیل كلسی گویندگی شده است.

از مجله: گزارش كتاب

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.