جنین در جوی خیابان ولیعصر

جنینی مرده در جوی خیابان ولیعصر

جنینی مرده در جوی خیابان ولیعصر

سرد است كوچولو ، می دانم . اما اگر حتی چند ماه دیگر هم شناور میماندی در آن محیط بسته و گرم ، باز هم مجبور بودی پا بگذاری به شهری كه حتی وسط چله تابستانش هم سیلی می خوری هر لحظه و هر روز از سرمای آدمهایش … ترسیده ای ؟

ادامه

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.