داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی

در سال ۲۰۰۱ بی‌بی‌سی مجموعه ۳۶ قسمتی را بمناسبت سالگرد انقلاب تهیه و از رادیو پخش کرد. وب بی‌بی‌سی عمر کوتاهی را سپری کرده بود. این مجموعه را اما میشد در وب نیز شنید. من در شرکتی کار می‌کردم. کار اصلیم در آنزمان برنامه‌نویسی برای اجرای صدا و ویدیو بروی وب بود. این برنامه‌ها را همان سالها بارگیری کردم و نگه داشتم. اکنون پس از دوازده سال این برنامه‌ها رو بدون کمبود و اشتباه رو روی «میرزا» قابل دسترسی میکنم. امیدوارم که «صادق صبا» یقه ما را سر کپی رایت نگیرد. اصل برنامه‌ها نیز بعد از فراز و نشیب فراوان و پخش ناقص در بسیاری از رسانه‌ها، دیگر بار در بی‌بی‌سی قابل شنیدن است. گرچه بخش سی‌و‌ششم برنامه حذف شده و شماره‌گذاری برنامه‌ها نیز اشتباه است. همه برنامه‌ها بوسیله «باقر معین» و «بهروز آفاق» تهیه شده است.


بخش ۱-۷بخش ۸-۱۴بخش ۱۵-۲۱بخش ۲۲-۲۸بخش ۲۹-۳۶فهرست موضوعی

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش یکم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دوم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سوم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش چهارم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش پنجم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش ششم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هفتم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هشتم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش نهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش یازدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش دوازدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سیزدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش چهاردهم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش پانزدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش شانزدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هفدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش هژدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش نوزدهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیستم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیستم‌ویکم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌ودوم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وسوم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وچهارم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وپنجم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وششم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وهفتم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌وهشتم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش بیست‌ونهم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سیم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌ویکم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌ودوم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وسوم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وچهارم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وپنجم

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انقلاب بروایت بی‌بی‌سی، بخش سی‌وششم

داستان انقلاب بروایت بی‌بی‌سی
تاریخ و دلایل انقلاب ۱۳۵۷
کاری از: باقر معین و بهروز آفاق ساخته شده در رادیو بی‌بی‌سی


این فهرست مستقیما از سامانه «دستنوشته‌ها» دزدیده شده است. متن نوشتاری برنامه‌ها نیز از همین سامانه برداشته شده، گرچه گویا نویسنده اصلی و پاورقی‌هایش «عمادالدین باقی» است. هم‌چنین برنامه سی‌وششم را که بی‌بی‌سی در دسترس نگذاشته از همین سامانه برداشتم. ممنون جناب دستنوشته‌ها! در سامانه «دستنوشته‌ها» نیز میتوان مقادیر فراوانی فیلم‌ها و صداهای مکمل هم یافت!

فهرست موضوعی

۱- آغاز انقلاب مشروطیت
۲- تحولات بعد از امضاﯼ فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس، استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس
۳- جنگ جهانی اول و اشغال ایران، کودتاﯼ اسفند ۱۲۹۹
۴- انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوﯼ
۵- اشغال ایران توسط متفقین
۶- سال‌هاﯼ اول سلطنت محمد رضا شاه
۷- نهضت ملی شدن صنعت نفت تا واقعه ۳۰ تیر
۸- کودتاﯼ ۲۸ مرداد و سقوط دکتر مصدق
۹- بررسی عوامل سقوط دکتر مصدق – اعدام دکتر فاطمی
۱۰- کابینه دکتر امینی تا اصلاحات ارزﯼ و انقلاب سفید
۱۱- انقلاب سفید
۱۲- وقایع پانزده خرداد ۱۳۴۲
۱۳- پس از خرداد ۴۲ و تشکیل گروه‌هاﯼ چریکی
۱۴- افزایش درآمدهاﯼ نفتی در اوایل دهه هفتاد میلادی
۱۵- روﯼ کار آمدن دولت جیمی کارتر و تأثیرات آن در ایران
۱۶- تشکیل حزب رستاخیز، نامه‌هاﯼ سرگشاده به شاه و برکنارﯼ هویدا
۱۷- وضعیت فرهنگی ایران پیش از انقلاب
۱۸- ارتش ایران
۱۹- آیت‌الله خمینی و ولایت فقیه
۲۰- ماجراﯼ مقاله روزنامه اطلاعات
۲۱- کشتارهاﯼ زنجیره‌اﯼ، چهام‌ها، آتش سوزﯼ سینما رکس و سقوط دولت آموزگار
۲۲- وقایع ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ (جمعه سیاه)
۲۳- بالاگرفتن اعتصابات و قضیه خروج ارز از کشور
۲۴- سفر آیت‌الله خمینی از عراق به پاریس، بیانیه پاریس
۲۵- تشکیل حکومت ازهارﯼ
۲۶- دستگیرﯼ هویدا- تنهایی شاه در بحبحه بحران
۲۷- فعالیت‌هاﯼ ساواک و تظاهرات تاسوعا و عاشورا
۲۸- پیشنهاد تشکیل دولت به سنجابی و صدیقی
۲۹- سقوط کابینه ازهارﯼ و تشکیل دولت بختیار
۳۰- مأموریت ژنرال هایزر به ایران
۳۱- خروج شاه از ایران
۳۲- تلاش بختیار براﯼ حفظ وضع موجود
۳۳- تلاش بختیار براﯼ دیدار با آیت‌الله خمینی
۳۴- تشکیل دولت موقت
۳۵- آخرین روزهاﯼ عمر رژیم سلطنتی
۳۶- پیروزﯼ انقلاب


برچسب‌ها: , , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.