دور از هر کسی

نیما یوشیج در جوانی

کاش بودم باز دور از هر کسی
چادری و گوسفندی و سگی

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.