دیگه با این پسره راه نرو!

 کتاب نقاشی‌های سلطنتی ایران

کتاب نقاشی‌های سلطنتی ایران

مظفرالدین شاه هر وقت می خواست كسی را به قساوت و بیرحمی مثل بزند می گفت عیناً مثل ظل السلطان است. او حكایت می كرد: در ایام طفولیت با هم درس می خواندیم و طرف عصر به اندرون می رفتیم. ظل السلطان كه قبلاً غلام بچه ها خواجه ها و كنیزها را وادار به گرفتن گنجشك كرده بود و آنان نیز اطاعت امر او را كرده برایش گنجشك می آوردند، او با میخ و چاقو چشم گنجشك را درآورده و آنها را در هوا رها می كرد و به من می گفت: داداش! ببین حالا چطور پرواز می كنند. یك مرتبه شاه رسید و كتك مفصلی به ظل السلطان زد و گوش مرا هم كشید و گفت: دیگه با این پسره راه نرو!

 

شرح حال رجال ایران ـ مهدی بامداد ـ ج ۴ ـ ص۹۹

اشاره میرزا: این کتاب بالا رو هم پیدا کردید بخرید که نقاشی‌هاش دیدنیه.

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.