زندان آری، اعدام نه

زندان آری اعدام نه

زندان آری اعدام نه

اعدام یکی از اعضای دارو دسته «ریگی» یکبار دیگر یادآور یک اشتباه اساسی در برخورد جمهوری اسلامی با مخالفانش است. اعتراض من به اعدام به معنای تایید بمب‌گذاری‌ها و آدم‌کشی‌های خرابکاران نیست. چاره راه را کشتن آنها نیز نمی‌بینم. حکومت‌های مرکزی ایران با سایه ترس هیچگاه پایدار نماندند. جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. افزون بر این مرگ، مرگ میآورد و خون پیام‌اور نفرت است. اینان که به گناه آدم‌کشی در زاهدان به چوبه دار سپرده شدند در چشم برخی از مردم بلوچ شهید دیده میشوند و هستند آنانی که به پیروی از ایشان برخواهند خاست. گذشته از دیگرگونی‌های اساسی که باید در استان‌های فقیر ایران انجام شود، گذشته از راه‌حل پایانی که جز فدرالیسم نسیت، جمهوری اسلامی باید بیاموزد که کلوخ انداز را پاسخ سنگ نیست. زندان‌های دراز مدت شایسته جنایتکاران است. چه: که هرکس کِشد تیغ نامهربانی، شود کُشته تیغ نامهربانان…..

برچسب‌ها: , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.