زن میانسال با ماسک

زن میانسال با ماسک در فستیوال دوسلدوف


دربارهفوریه دوسلدورف بودم. رفته بودم تا یه دوست قدیمی رو ببینم. تو این ماه در چندی از کشورآی کاتولیک نوعی کارنوال برقرار میشه. معمولا در چند روز و با برنامه‌ای برای هر روز. تا همه بتون پیش ا ماه روزه کمی صفا بکنن. من و مهرداد هم لابلای مردم میپلکیدیم و هر دو عکاسی میکردیم. این زن از کنار ما گدشت. دیدمش اما اخمو بود و با سرعت رد شد. چند محله که رد شدیم دوباره دیدمش. با زبان اشاره سعی کردم که نیگهش دارم و ازش چند تا عکس بگیرم که مهرداد به دادم رسید و به آلمانی بهش گفت. خانم هم با کمال میل ایستاد و حتی لبخندی هم زد.
شرایطتو فوریه هوای دسلدورف هنوز سرده. نه با مقیاس استکهلم اما با مقیاس تهران. تو کارنوال هم مردم مث مور و ملخ میلولن. با ژاکت کلفت و دستکش باید عکس گرفت. هوا ابری بود و نور مزخرف. و برای اینکه سوژه از دست نره باید سریع بود. این عوامل عکاسی رو سخت میکرد.

تکنیک عکس با دورین فول‌فورمات «کانن پنج دی» گرفته شده.با یه لنز ۳۵/۱۰۵. فرمات «خام» است. در فتو شاپ کمی روی رنگها و حرارت نور .کار شده و نهایتا وضوح کار با فیلتر «نویز نینجیا» بهتر شده
برچسب‌ها: , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.