سخنرانی آیت‌الله خمینی در بهشت‌زهرا – ۱۲ بهمن ۱۳۵۷

آیت‌الله خمینی در بهشت‌زهرا

آیت‌الله خمینی در بهشت‌زهرا

متن کامل سخنرانی:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم‌ الله الرحمن الرحیم
ما در این مدت مصیبتها دیدیم؛ مصیبتهای بسیار بزرگ. و بعض پیروزیها حاصل شد كه البته آن هم بزرگ بود. مصیبتهای زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفلهای پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها كه اولاد خودشان را از دست داده‌اند می‌افتد، سنگینی در دوشم پیدا می‌شود كه نمی‌توانم تاب بیاورم. من نمی‌توانم از عهده این خسارات كه بر ملت ما وارد شده است برآیم. من نمی‌توانم تشكر از این ملت بكنم كه همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارك و تعالی باید به آنها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می‌كنم و در غم آنها شریك هستم. من به پدرهای جوان داده، من به آنها تسلیت عرض می‌كنم. من به جوانهایی كه پدرانشان را در این مدت از دست داده‌اند تسلیت عرض می‌كنم.

سرنوشت هر ملتی به دست خودش است

خوب، ما حساب بكنیم كه این مصیبتها برای چه به این ملت وارد شد. مگر این ملت چه می‌گفت و چه می‌گوید كه از آن وقتی كه صدای ملت درآمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه می‌گفتند كه مستحق این عقوبات شدند. ملت ما یك مطلبش این بود كه این سلطنت پهلوی از اول كه پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. آنهایی كه در سن من هستند می‌دانند و دیده‌اند كه مجلس موسسان كه تاسیس شد، با سر نیزه تاسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس موسسان. مجلس موسسان را با زور سرنیزه تاسیس كردند، و با زور وكلای آن را وادار كردند به اینكه به رضا شاه رای سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یك امر باطلی بود؛ بلكه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینكه ما فرض می‌كنیم كه یك ملتی تمامشان رای دادند كه یك نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینكه مسلط برسرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است. لكن اگر یك ملتی رای دادند – ولو تمامشان – به اینكه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی[ است؟] ملت پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملت بعد را معین می‌كند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق – فرض بفرمایید كه زمان اول قاجاریه – نبودیم؛ اگر فرض كنیم كه سلطنت قاجاریه به واسطه یك رفراندمی تحقق پیدا كرد و همه ملت هم – ما فرض كنیم كه – رای مثبت دادند اما رای مثبت دادند بر آغا محمدخان قجر و آن سلاطینی كه بعدها می‌آیند؛ در زمانی كه ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یك از ما زمان آغا محمد خان را ادراك نكرده؛ آن اجداد ما كه رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند كه زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است.

فرود بالگرد آیت‌الله خمینی در بهشت‌ زهرا

فرود بالگرد آیت‌الله خمینی در بهشت‌ زهرا

ملت در صد سال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش از این ملتی بوده،یك سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی اواختیار ما را نداشته است كه سلطانی را بر ما مسلط كند. ما فرض می‌كنیم كه این سلطنت پهلوی، اول كه تاسیس شد ما فرض می كنیم كه به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس كردند، این اسباب این می‌شود كه – بر فرض اینكه این امر باطل صحیح باشد – فقط رضاخان سلطان باشد؛ آن هم بر آن اشخاصی كه در آن زمان بودند. و اما محمدرضا سلطان باشد بر این جمعیتی كه الان بیشترشان – بلكه الا بعض كم، بعض قلیلی از آنها – ادراك آن وقت را نكرده‌اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین كنند؟ بنابراین سلطنت محمد رضا اولا كه چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده بود، مجلس غیر قانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیرقانونی است. و اگر سلطنت رضا شاه فرض بكنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند كه برای ما سرنوشت معین كند؟ هر كسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی كه در صدسال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را كه بعدها وجود پیدا می‌كنند آنها تعیین بكنند؟ این هم یك دلیل كه سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض كنیم كه صحیح بوده است، این ملتی كه سرنوشت خودش با خودش باید باشد دراین زمان می‌گوید كه ما نمی‌خواهیم این سلطان را. وقتی كه اینها رای دادند به اینكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمد رضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمی‌خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یك راه است از برای اینكه سلطنت او باطل است.

دولت‌های ناشی شده از سلطنت محمدرضا

حالا می‌آییم سراغ دولتهایی كه ناشی شده از سلطنت محمدرضا و مجلسهایی كه ما داریم. در تمام طول مشروطیت – الا بعض از زمانها آن هم نسبت به بعض از وكلا – مردم دخالت نداشتند در تعیین وكلا! شما الان اطلاع دارید كه در این مجلسی كه حالا هست – چه مجلس شورا و چه مجلس سنا – و شما ملت ایران هستید، شما ملتی هستید كه در تهران سكنی دارید، من از شما مردم تهران سوال می‌كنم كه آیا این وكلایی كه در مجلس هستند – چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا – شما اطلاع داشتید كه اینها را خودتان تعیین كنید؟ اكثر این مردم می‌شناسند این افرادی را كه به عنوان وكیل مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم؟ مجلسی كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلس غیرقانونی است. بنابراین اینهایی كه در مجلس نشسته‌اند و مال ملت را گرفته‌اند به عنوان اینكه حقوق هر … وكیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند. آنهایی هم كه در مجلس سنا هستند، آنها هم حق نداشتند و ضامن هستند.

سخنرانی فرزند یک کشته انقلاب پیش از سخن خمینی

سخنرانی فرزند یک کشته انقلاب پیش از سخن خمینی


صدای کامل سخنرانی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


و اما دولتی كه ناشی می‌شود از یك شاهی كه خودش و پدرش غیرقانونی است، خودش علاوه بر او غیرقانونی است، وكلایی كه تعیین كرده است غیرقانونی است، دولتی كه از همچو مجلسی و همچو سلطانی انشا بشود، این دولت غیرقانونی است . این ملت حرفی را كه داشتند درزمان محمد رضا خان می‌گفتند كه این سلطنت را ما نمی‌خواهیم و سرنوشت ما با خود ماست، حالا هم می‌گویند كه ما این وكلا را غیرقانونی می دانیم، این مجلس سنا را غیرقانونی می دانیم، این دولت را غیر قانونی می دانیم. آیا كسی كه خودش از ناحیه مجلس، از ناحیه مجلس سنا، از ناحیه شاه منصوب است، و همه آنها غیرقانونی هستند، می‌شود كه قانونی باشد؟ ما می‌گوییم كه شما غیرقانونی هستید باید بروید. ما اعلام می‌كنیم كه الان دولتی كه به اسم دولت قانونی خودش را معرفی می‌كند، حتی خودش قبول ندارد كه قانونی است! خودش تا چند سال پیش از این، تا آن وقتی كه دستش نیامده بود این وزارت، قبول داشت كه غیرقانونی است؛ حالا چه شده است كه می‌گوید من قانونی هستم؟! این مجلس غیرقانونی است؛ از خود وكلا بپرسید كه آیا شما راملت تعیین كرده است؟ هر كدام ادعا كردند كه ملت تعیین كرده است، ما دستشان را می دهیم دست یك نفر آدم ببرد او را در حوزه انتخابیه‌اش، در حوزه انتخابیه از مردم سوال می‌كنیم كه این آقا آیا وكیل شما هست؟ شما او را تعیین كردید؟ حتما بدانید كه جواب آنها منفی است. بنابراین آیا ملتی كه فریاد می‌كند كه ما این دولتمان، این شاهمان، این مجلسمان برخلاف قوانین است، و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است كه سرنوشتمان دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است كه یك قبرستان شهید برای ما درست بكنند در تهران، یك قبرستان هم درجاهای دیگر؟

مملكت ما را خراب كرد، قبرستانهای ما را آباد كرد.

من باید عرض كنم كه محمد رضا پهلوی، این خائن خبیث … رفت، فرار كرد و همه چیز ما را به باد داد. مملكت ما را خراب كرد، قبرستانهای ما را آباد كرد. مملكت ما را از ناحیه اقتصاد خراب كرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است؛ كه اگر بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یك دولت این كار را می‌تواند بكند و نه یك قشر از اقشار مردم این كار را می‌توانند بكنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند نمی‌توانند این به هم ریختگی اقتصاد را از بین ببرند. شما ملاحظه كنید به اسم اینكه ما می‌خواهیم زراعت را، دهقانها را دهقان كنیم، تا حالا رعیت بودند و ما می‌خواهیم حالا دهقانشان كنیم! اصلاحات ارضی درست كردند. اصلاحات ارضی‌شان بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد كه بكلی دهقانی از بین رفت، بكلی زراعت ما از بین رفت، و الان شما در همه چیز محتاجید به خارج. یعنی محمدرضا این كار را كرد تا بازار درست كند از برای امریكا و مامحتاج به او باشیم ودر اینكه گندم از او بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه چیز را. تخم‌مرغ از او بیاوریم، یا از اسرائیل كه دست نشانده امریكاست بیاوریم.

جایگاه خیمینی در حین سخنرانی

جایگاه خیمینی در حین سخنرانی

بنابراین كارهایی كه این آدم كرده به عنوان اصلاح ، این كارها خودش افساد بوده است! قضیه اصلاحات ارضی یك لطمه‌ای بر مملكت ما وارد كرده است كه تا شاید بیست سال دیگر ما نتوانیم این را جبرانش بكنیم؛ مگر همه ملت دست به هم بدهند و كمك كنند تا سالهایی بگذرد و

جبران بشود این معنا. فرهنگ ما را یك فرهنگ عقب نگه داشته درست كرده است. فرهنگ ما را این [شاه] عقب‌نگه داشته به طوری كه الان جوانهای ما تحصیلاتشان در اینجا تحصیلات تام تمام نیست و باید بعد از اینكه یك مدتی در اینجا یك نیمه تحصیلی كردند، آن هم با این مصیبتها، آن هم با این [فشار]ها، باید بروند درخارج تحصیل بكنند. ما پنجاه سال است، بیشتر از پنجاه سال است دانشگاه داریم و قریب سی‌ و چند سال است كه این دانشگاه را داریم؛ لكن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نكرده‌؛ رشد انسانی ندارد. تمام انسانها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم.

این آدم به واسطه نوكری كه داشته، مراكز فحشا درست كرده. تلویزیونش مركز فحشاست، رادیوش – بسیاری‌اش – فحشاست. مراكزی كه اجازه دادند برای اینكه باز باشد، مراكز فحشاست. اینها دست به دست هم دادند. در تهران مركز مشروب فروشی بیشتر از كتاب‌ فروشی است، مركز فساد دیگر الی ماشاءالله است. برای چه؟ سینمای ما مركز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مركز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی كه در خدمت اجانب برای عقب‌نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم. ماكی مخالفت كردیم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد وقتی كه از استفاده تمدن بكنند ما را به توحش كشانده است. سینما یكی از مظاهر تمدن است كه باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد؛ و شما می‌دانید كه جوانهای ما را اینها به تباهی كشیده‌اند. و همین طور سایر این [مراكز]. ما با اینها در این جهات مخالف هستیم. اینها به همه معنا خیانت كرده‌اند به مملكت ما.

و اما نفت ما

بخشی از فیلم سخنرانی آیت‌الله خمینی در بهشت‌زهرا

و اما نفت ما. تمام نفت ما را به غیر دادند! به امریكا و غیر از امریكا دادند. آنی كه به امریكا دادند عوض چه گرفتند؟ عوض، یك اسلحه‌هایی برای پایگاه درست كردن برای آقای امریكا! ما هم نفت دادیم و هم پایگاه برای آنها درست كردیم! امریكا با این حیله، كه این مرد(شاه) هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما[ربود] و برای خودش در عوض، پایگاه درست كرد. یعنی اسلحه‌هایی آورده اینجا كه ارتش ما نمی‌تواند این اسلحه‌ را استعمال بكند؛ باید مستشارهای آنها باشند، باید كارشناسهای آنها باشند. این هم از ناحیه نفت، كه این نفت ما را اگر چند سال دیگر – خدای نخواسته – این [شخص] عمر پیدا كرده بود، عمر سلطنتی پیدا كرده بود، مخازن نفت ما را تمام كرده بود، زراعتمان را هم كه تمام كرده، این ملت بكلی ساقط شده بود و باید عملگی كند برای اغیار. ما كه فریاد می‌كنیم از دست این، برای این است. خونهای جوانهای ما برای این جهات ریخته شده؛ برای اینكه آزادی می‌خواهیم ما. ما پنجاه سال است كه در اختناق به سر بردیم. نه مطبوعات داشتیم، نه رادیو صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم؛ نه خطیب می توانست حرف بزند، نه اهل منبر می‌توانستند حرف بزنند، نه امام جماعت می توانست آزاد كار خودش را ادامه بدهد؛ نه هیچ یك از اقشار ملت كارشان را می‌توانستند ادامه بدهند. و در زمان ایشان هم همین اختناق به طریق بالاتر باقی است و باقی بود. و الان هم باز نیمه حشاشه (پركاه؛ بقیه روح در شخص بیمار. در اینجا منظور دولت بختیار است) او كه باقی است، نیمه حشاشه این اختناق هم باقی است. ما می‌گوییم كه خود آن آدم، دولت آن آدم، مجلس آن آدم – تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدهند، اینها مجرمند و باید محاكمه بشوند، و ما آنها را محاكمه می‌كنیم.

من دولت تعیین می‌كنم!

من دولت تعیین می‌كنم! من تو دهن این دولت می‌زنم! من دولت تعیین می‌كنم! من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می كنم! من به واسطه اینكه ملت مرا قبول دارد(ابراز احساسات شدید مردم موجب شد كه سخنان امام قطع شود) … این آقا (بختیار) كه خودش هم خودش را قبول ندارد! رفقایش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد؛ فقط امریكا از این پشتیبانی كرده و فرستاده، به ارتش دستور داده كه از این پشتیبانی بكنید؛ انگلیس همه از این پشتیبانی كرده و گفته است كه باید از این پشتیبانی بكنید. یك نفر آدمی كه نه ملت قبولش دارد، نه هیچ یك از طبقات ملت از هر جا بگویید قبولش ندارند، بله چند تا از اشرار را دارند كه می‌آورند توی خیابانها! از خودشان هست این اشرار، فریاد هم می‌كنند، از این حرفها هم می زنند. لكن ملت این است، این(اشاره به حضار) ملت است.

متن کامل سخنرانی در روزنامه کیهان مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۵۷

متن کامل سخنرانی در روزنامه کیهان مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۵۷

می‌گوید كه در یك مملكت كه دوتا دولت نمی‌شود! خوب، واضح است این؛ یك مملكت دو تا دولت ندارد لكن دولت غیر قانونی باید برود. تو غیر قانونی هستی! دولتی كه ما می گوییم، دولتی است كه متكی به آرای ملت است؛ متكی به حكم خداست. تو باید یا خدا را انكار كنی یا ملت را! باید سر جایش بنشیند این آدم! و یا اینكه به امر امریكا و اینها وادار كند یك دسته‌ای از اشرار، این ملت را قتل عام كند.

ماتا هستیم نمی گذاریم اینها سلطه پیدا كنند. ما نمی گذاریم دوباره اعاده بشود آن حیثیت سابق و آن ظلمهای سابق. ما نخواهیم گذاشت كه محمد رضا برگردد. اینها می‌خواهند او را برگردانند. بیدار باشید! ای مردم، بیدار باشید! نقشه دارند می‌كشند. ستاد درست كرده مردكه (شاه) در آن جایی كه هستش؛ روابط دارند درست می‌كنند. می‌خواهند دوباره ما را برگردانند به آن عهدی كه همه چیزمان اختناق در اختناق باشد، و همه هستی ما به كام آمریكا برود. ما نخواهیم گذاشت؛ تا جان داریم نخواهیم گذاشت.

و من ازخدای تبارك و تعالی سلامت همه شما را خواستار هستم. و من عرض می‌كنم بر همه ما واجب است كه این نهضت را ادامه بدهیم تا آن وقتی كه اینها ساقط بشوند؛ و ما به واسطه‌ی آرای مردم، مجلس سنا(به توضیح آیت‌الله خمینی در پایان همین سخنرانی توجه كنید) درست بكنیم؛ و دولت اول را – دولت دائمی را – تعیین بكنیم.

نصیحت به ارتش

و من باید یك نصیحت به ارتش بكنم و یك تشكر از یك اركان ارتش، یك قشرهایی از ارتش. اما آن نصیحتی كه می‌كنم این است كه ما می‌خواهیم كه شما مستقل باشید. ما داریم زحمت می‌كشیم، ما خون دادیم، ما جوان دادیم، ما حیثیت و آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتند، زجر كشیدند، می خواهیم كه ارتش ما مستقل باشد. آقای ارتشبد، شما نمی‌خواهید، آقای سرلشكر، شما نمی‌خواهید مستقل باشید؟ شما می‌خواهید نوكر باشید؟! من به شما نصیحت می‌كنم كه بیایید در آغوش ملت؛ همان كه ملت می‌گوید بگویید. بگویید ما باید مستقل باشیم. ملت می‌گوید ارتش باید مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریكا و اجنبی باشد؛ شما هم بیایید – ما برای خاطر شما این حرف را می‌زنیم – شما هم بیایید برای خاطر خودتان این حرف را بزنید، بگویید: ما می‌خواهیم مستقل باشیم، ما نمی‌خواهیم این مستشارها باشند. ما كه این حرف را می‌زنیم كه ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است كه بریزید توی خیابان، خون جوانهای ما را بریزید كه چرا می‌گویید من باید مستقل باشم! ما می‌خواهیم تو آقا باشی.

و اما تشكر می‌كنم از این قشرهایی كه متصل شدند به ملت. اینها آبروی خودشان را، آبروی كشورشان را، آبروی ملتشان را، اینها حفظ كردند. این درجه‌دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی – اینها همه مورد تشكر و تمجید‌ ما هستند؛ و همین طور آنهایی كه در اصفهان و در همدان و در سایر جاها اینها تكلیف شرعی، ملی، كشوری خودشان را دانستند و به ملت ملحق شدند و پشتیبانی از نهضت اسلامی ملت كردند. ما از آنها تشكر می‌كنیم و به اینهایی كه متصل نشدند می‌گوییم كه متصل بشوید به اینها. اسلام برای شما بهتر از كفر است؛ ملت برای شما بهتر از اجنبی است. ما برای شما می‌گوییم این مطلب را، شما هم برای خودتان این كار را بكنید. رها بكنید این را. خیال نكنید كه اگر رها كردید، ما می‌آییم شما را به دار می‌زنیم! این چیزهایی است كه شماها یا كسان دیگر درست كرده‌اند؛ و الا این همافرها و این درجه‌دارها و این افسرها كه آمدند و متصل شدند، ما با كمال عزت و سعادت آنها را حفظ می‌كنیم. و ما می‌خواهیم كه مملكت ممكلت قوی باشد. ما می خواهیم كه مملكت دارای یك نظام قدرتمند باشد. ما نمی‌خواهیم نظام را به هم بزنیم. ما می خواهیم نظام محفوظ باشد لكن نظام ناشی از ملت درخدمت ملت؛ نه نظامی كه دیگران سرپرستی‌اش بكنند و دیگران فرمان به آن بدهند.

مقصود من از مجلس سنا مجلس موسسان بود نه مجلس سنا. مجلس سنا اصلش یك حرف مزخرفی است! همیشه بوده!

و السلام علیكم و رحمه‌الله و بركاته

برچسب‌ها: , ,

۸ پیام‌

 1. به نام خداوند افریننده ی جهان همه از اویم و به او باز می گردیم
  در مورد سخنان امام خمینیتون باید بگم اولا کامل نیست قسمت نفتشو کامل بذارید چیزییه که مردم میدونند ولی شما مردمو خر فرض کردید با یه مشت دروغ و دغل بازی
  ولی در مورد عصار واشعاری که لطف کردند و خوندند که به گقته ی شما چرت وپرت هستش
  باید بگم ما پارسیان ارییاییان افتخار میکنیم که کورش کبیر فروانروای جهان از ماست و ما از نسل اوییم حالا اگر شما ترک و لرو بلوچ هستی باش به درک ما به شما کاری نداریم انسانهای بی اصل ونصب با این رهبر فرزانه(ترکه خر)که روزگاز ملتو سیاه کردید >کورشی که شما از حرف میزنید صلح و عدلت واقعی رو به شما و به تمام مردمان جهان(ایران زمین) نشان داد کاری که شما و امامتان از انجام ان عاجز ماندید
  در مورد وصیت نامه امامتون باید بگم ملت 30_35 سل پیش حق انتخاب برای ملت کنونی را نداشته و ندارد (گفته ی امامتون هست)
  خداوند افرینندهی جهان وجهانیان نگهدار تمامی اریاییان

  • آقای اهورا، بی‌ادبی و حمافت شمار را اندازه نیست! بهتان‌زنی شما نیز از حماقتتان سرچشمه میگیرد. نخست اینکه متن سخنان آیت‌الله خمینی در بهشت‌زهرا کامل است. دروغ از شماست. برای اثبات دروغگویی و شاید بیشتر حماقت شما صدای کامل سخنرانی را در انتهای گذاشتم. اگر بشنوی میبینی که نوشته من کم و کسر ندارد.
   توهین شما به مردم غیر پارس ایران دقیقا همان خطری است که من اشاره کردم. شما لر و بلوچ را به درک میفرستی و ترکان ایران را خر مینامی. شکر خدا همه خوبی‌ها را باهم دارید: احمق، بی‌سواد و نژادپرست. حرف‌های شما و امثالتان برای ایران، ایرانیان و یکپارچگی‌اش خطرناک است. دریوزگی ناسیونالیسم چاره ایران نیست. چاره دشمنان ایران است.
   پیشنهاد دارم شما ازین پس بجای نام ساختگی « اهورا» از نام راستین خود، « اهریمن» استفاده کنید. چه پندارتان اهریمنی است.

 2. ببخشيد ها
  اون قسمتي كه امام خميني فرمود آب مجاني / برق مجاني / اتوبوس مجاني / خانه مجاني است و روزي 72 تومان به هر ايراني مي دهيم در اين متن كجاست .

  نفرماييد كه من دروغ مي گويم / بنده 55 سال سن دارم و همون موقع هم بهشت زهرا بودم و اين ها رو شنديم و با امام خميني كه صحبت مي كرد 10 متر فاصله داشتم .!!! اون قسمت هاش كو اگر اين متن كامل است ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

  • جناب آقای منصور
   احتمالا حافظه شما دو سخنرانی را با هم اشتباه میکند. خمینی درباره آب مجانی و برق مجانی در بهشت‌زهرا چیزی نگفت. او این حرف‌ها را در سخنرانی مدرسه فیضیه قم در روز پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۵۷ ادا کرد. متن کامل است. حافظه شما یاری نمیدهد. بزودی متن کامل سخنرانی خمینی را در مدرسه فیضیه را هم در میرزا خواهید دید. توجه کنید که تاریخ را نمیتوان با حافظه نبشت. نیاز به مستند بودن دارد.
   با احترام
   میرزا

 3. میرزا جواب منصور و ندادی مگه آقا نگفتن این چیزا مجانی هست به گفته شما تو فیضیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • امید من در پی پاسخ نیستم. حرف من اینست که تاریخ را باید مستند ارایه داد. خمینی در بهشت زهرا وعده مجانی کردن نداد. این وعده را او در مدرسه فیضه داد. حرف آقای منصور در رابطه با کامل بودن متن بود. متن کامل است. اینکه خمینی راست میگفت یا دروغ، وعده‌هایش عملی شد یا نه بحثی دیگر است.

 4. دورد
  .میدم این بنده خدا متن سخنرانی رو نوشته بعد یک بی شعور و ابلهی اومده نوشته ما آریاییم و ترک ها خرند و لر ها و بقیه برند به درک این بابایی که این چیزها رو نوشته حتما خودش مال استان فارسه که نوشته از نسل داریوشه ، بعد هم بی برو برگرد مطمئنم یک عرب اون هم دوران جاهلیتشه این خمینی رو حواله میده که امامتون بعد نویسنده می نویسه امامتون ، امامتون کیه دیگه؟

  طرف خودش رو نواده کوروش و داریوش می دونه ( حالا خوبه از نوادگان ابی و سیاوش قمیشی نیست ) بعد به هموطنهای خودش توهین میکنه! تا چیزی هم می شه می گن ما از نسل کوروشیم ما آریایی هستیم ، خلیج فارس همیشه فارسه ، نمی دونه که بابا 80 درصد زبونت که عربیه ، دین و مذهبت هم که مال عربهاست ، خود اسم خلیج فارس هم که تماما عربیه چون اگر ایرانی بود می شد دریای پارس نه خلیج فارس ، حالا مهم نیست ولی درکل من از این که گفتی ترک خر شدیدا ناراحت شدم جوری که اگر دم دستم بودی با همون گرز گران رستم تنقیه ات می کردم.

  یک کانالی تو ماهوراه هست به اسم رنگارنگ ، وقتی می زنی از فحش مادر بگیر تا چیزهای دیگه به خمینی و اسلام و جمهوری اسلامی میده اما من مطمئنم بی بر و برگرد مال خود جمهوری اسلامیه و از طرف اینها حمایت می شه ، چرا؟ چون هر کی زنگ می زنه می گه : آقای داور ما بدبختیم همه معتادیم ، زنها همه جنده اند بیا ما رو نجات بده ، یعنی هر کی تو ایرانه یا قاچاقچیه یا معتاد یا جنده است یا ملا بعد یک الاغ بی سواد مثل داور که حرف زدنش و بلد نیست می خواد بیاد ما رو نجات بده.

  • من یه شکری خوردم بقول شادروان بازرگان و خواستم متن گفته‌های آیت‌الله خمینی رو برای استناد بذارم اینجا. حالا باید به همه پاسخگو باشم. آقای علی‌رضا چنانچه پیش از این هم گفتم «اهورا» نامی اهریمن سرشت از حماقت خویش چیزی نوشته که پاسخش را دریافت کرد. من در پاسخ نگفتم امانمتان اشتباها شاید شما «امثالتان» را «امامتان» خواندی. من نیز با رای شما درباره زبان فارسی موافق نیستم. بلی در زبان فارسی واژه‌های عربی فراوان هست، واژه‌های ترکی نیز کم نیستند یا هندی همچنین روسی و ترکی مغولی و حتی فرانسه و انگلیسی و آلمانی. این به معنای فارسی نبودن زبان نیست. تحول زبان فارسی گفتگوی دیگری است. فارسی اما زبان سراسری کشور ایران است و اعراب زبان فارسی را نمیفهمند. دستور زبان فارسی نیز از ریشه با عربی بیگانه است. دریا و خلیج هم دو پدیده جدای طبیعی است. هردو را نباید ونه میشود با یک نام نامید. درباره اقوام ایرانی و ایرانی بودن من در میزا مدتها پیش چند خطی نوشتم به آنها رجوع کنید.

   ساده اندیشی درراهکار های آینده، اسلام ستیزی و نژاد‌پرستی
   ایران پرشین نیست
   ملی‌گرایی داغ ایرانی جنگ‌خواه است
   پاسخ به مهران

   خواهش میکنم از فحاشی نیز پرهیز کنید. اگر به میخواهید به زیر پوست شیر آسیا بروید و آنرا دریابید از جان کلام او شروع کنید چه جان فرهنگ ایرانی در گفتار و پندار و کردار نیک نهفته است.

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.