سر گردنه و حکایت مرد یک چشم در مملکت کورها

تصویری ساختگی از اینترنت

تصویری ساختگی از اینترنت

تعرفه ماهیانه اینترنت پرسرعت كشور، ایلنا
ایلنا: تعرفه ماهیانه اینترنت پرسرعت ADSL در تهران و شهرستان ها اعلام شد.

تعرفه ماهیانه اینترنت پرسرعت در شهر تهران با كد PADSL-T1 تا PADSL-2 با ترتیب سرعتی ارتباطی دریافت تا KBPS 64 و ارسال تا KBPS 32 دریافت تا KBPS 128 و ارسال تا KBPS ،32 دریافت تا KBPS 128 و ارسال تا KBPS ،32 دریافت تا KBPS 256 و ارسال تا KBPS ،64 دریافت تا KBPS 256 و ارسال تا KBPS 64 و در انتهای دریافت تا KBPS 512 و ارسال تا KBPS 128 با محدودیت زمانی نامحدود اعلام شد.

این تعرفه ها با ترافیك ماهیانه1GB ، 5GB,3GB و 8GB و انواعIP شامل DYNAMIC و STATIC به ترتیب هزینه ماهیانه ای بالغ بر 5۰۰/249 ، 5۰۰/،399 5۰۰/549 ، 5۰۰/599 ، 5۰/899 و 5۰۰/499/2 ریال است.

از گویا

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.