صفر خان به سفر پایانی رفت

صفرخان قهرمانی

صفرخان قهرمانی

صفرخان قهرمانی قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران در 81 سالگی وبه سرطان ریه در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. روانش شاد!

بیشتر درباره صفرخان:
|پیک نت | بی بی سی | ایران امروز

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.