لاس کلینتون با لابی یهود

هیلری کلینتونکلینتون هم مانند مقامات اسراییلی از تابودی و محو ایران -توجه کنید نه دولت بلکه کشور و مردم ایران- می‌گوید. لاس زدن هلری کلینتون با لابی یهود را بشنوید:


پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.