لایحه قانون آزادی اطلاعات

روزنامه‌فروشی در تهران

روزنامه‌فروشی در تهران

بند سوم ـ حق دسترسی به اطلاعات
ماده ۱۲ ـ اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی باید مطابق با این اصول در دسترس متقاضیان قرار گیرد كه اولاً دسترسی به اطلاعات حق مردم است، ثانیاً استثنائات وارد بر حق دسترسی ضرورتاً باید محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و تصمیمات راجع به عدم افشای چنین اطلاعاتی باید توسط یك مرجع حكومتی مستقل مورد تجدید‌نظر قرار گیرد.
ماده ۱۳ ـ هر شخصی حق دارد با ارائة درخواست به یك مؤسسة عمومی مطلع شود كه آیا آن مؤسسه اطلاعات موردنظر وی را دارد یا نه؛ اگر مؤسسة مذكور، اطلاعات درخواست‌شده را دارد، اطلاعات مذكور در اختیار وی قرار گیرد در غیر این صورت مطلع شود از كدام مؤسسة عمومی می‌تواند اطلاعات مورد نیازش را تهیه كند.
ماده ۱۴ ـ مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را كه برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترسشان قرار دهند.

متن کامل لایحه را در سایت حقوق بخوانید

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.