متکی، ثمره‌هاشمی و خلیل‌زاد در کنفرانس داوس

مجتبی ثمره هاشمی شرجه

مجتبی ثمره هاشمی شرجه

کنجکاو بودم که این معاون ارشد و مراد ریاست جمهوری آقای سید مجتبی ثمره‌هاشمی شارجه کیست. در جریان فروم داوس وی همراه با وزیر امور خارجه، متکی در کنار خلیل‌زاد و برخی دیگری به دو پرسش درباه برنامه هسته‌ای ایران پاسخ داد. شیوه برخود او با مسیله بشدت ایدولوژیک و بنا بر تلقی‌های آرمانی مانند عدالت و برابری و بعضا مذهبی بود. تصور میکردم که کسی که سایه ریاست جمهوری محسوب میشود بتوان بهتر از این در محیط‌های بین‌المللی حرف بزند. اشتباه میکردم. زبان انگلیسی او نیز بشدت الکن بود. متکی در برابر باتجربه‌تر بود. روشنتر حرف میزد و وقتی که مجبور شد انگلیسی حرف بزند علی‌رغم لهجه غلیظ فارسی تسلط کافی بر زبان برای اریه نظرات خود داشت. خلیل‌زاد افغانی که کشور عوض کرده و امریکایی است حرفی جز غرغره مزخرفات جرج بوش نداشت. نتیجه را خود پس از دیدن این گفتگو بگیرد. برای من اما روشن است که نتیجه این مباحثه علی‌رغم اشباهات ثمره‌هاشمی بسود ایران بود. حرف‌های خلید عبدالله جهانی مدیر شمیل بانک بحرین هم شنیدنی است.

از چپ‌گرایان و همه‌چیزدانان خواهش میکنم پیش از نوشتن پیام‌های آنچنانی مباحثه را گوش کنند بعد فحاشی کنند.


برچسب‌ها: , , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.