مردم‌سالاری

رییس‌جمهوری‌ در جمع‌ خبرنگاران‌ درباره‌ حوادث‌ اخیر گفت‌: اگر ما دموكراسی‌ و مردم‌ سالاری‌ را پذیرفته‌ایم‌، این‌ اعتراضات‌ را نیز باید قبول‌ كنیم‌. آنچه‌ كه‌ رژیم‌ها و جوامع‌ مردم‌سالار را از غیرمردم‌سالار جدا می‌كند همین‌ اعتراضات‌ است‌ كه‌ با ساز و كارهایی‌ دموكراتیك‌ صورت‌ می‌گیرد.

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.