مصاحبه بیضایی

مصاحبه بهرام بیضایی را در بنیان بخوانید.

برچسب‌ها: , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.