میرزایی وب لاگ

با سلام و تهنیت روز نویی دیگر، این حقیر نیز به مصیبت میرزایی وب‌لاگ مفتخر گردید. شکر بی پایان بد هودر را که این در بر ما گشود.که درگشوده در این ایام چونان شلغم خام نشود یافت به وفور.

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.