نازی‌آباد

کوچه‌های سبز و خاکی

تو این کوچه‌های سبز و خشک. بین بازاردوم و دخانیات، بین سپاه دانش و فرح، بین هفت سنک وفوتبال، بین کبابی هدایت و فروشگاه کاپری، بین قنادی ریس‌دانایی و گوشفیلی محود، بین کت‌شلواری‌ها و نمکی‌ها، بین هیت عزاداران حسینی و کاخ جوانان، بین کتایخانه کانون و کتابخانه مسجدالرسول، بین زنجیرزنان عاشورا و عرق‌فروشی مسیو و بین … بزرگ شدم.


نمایش نقشه بزرگتر میدان دادگستر، نازی آباد

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.