نبوی، مردی برای همه رسانه‌‌ها

نام: ابراهیم نبوی حرفه: طناز

نام: ابراهیم نبوی حرفه: طناز

حضرت نبوی طناز سرشناس هموطن هم سبیل را بر باد داد و به گروه مدرنیست‌های پیشرو پیوست. چنانکه همگان آگاهی دارند «سیبیل» عمده‌ترین سد در برابر نوگرایی و دمکراسی در ایران است و هنگامی که شما این نمایه عقب‌‌ماندگی را از صورت خود بروبید درجا یه پونزده قدم به کاروان تمدن نزدیکتر میشید. بعد از آقای محملباف اینبار نوبت آقای نبوی بود.
مورد دیگر درباره طناز‌ها و فیلمساز‌های وطنی پس از تحول این است که ایشان در هر محفل و گروهی که گیرشان بیاد مینویسند و اظهار فضل میفرمایند. آقای نبوی هم در بی‌بی‌سی مینویسد هم برنامه صوتی در دوچه‌وله دارد و هم خوانندگان گویا را مرهون الطاف میفرمایند.به اینها اضافه کنید دیگر خُرد تارنما‌ها و روزنامه‌ها. گرایش سیاسی و اجتماعی را هم میتوان کیلویی ۳۵۰ تومان – تقریبا به بهای خیار- از بازار روز نازی‌آباد خرید. البته برای نوع شورش در پیت حلبی باید بهای بیشتری پرداخت.

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.