نوروز همه خجسته و پیروز

بهار ایران

بهار ایران

سال نو به هموتون مبارک. بگم خجسته یه عده شاکی میشن. بگم مبارک یه عده دیگه. حالا در این گیر و دار عکس بهار ایران رو ببینید و صفا کنید چه مبارک و خجسته یکی عربی است و دیگری فارسی اما هر دو ایرانی است. بزرگی نوروز هم در این است.

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.