همشهری درباره نازی آبادی ها

عکس هوایی از بازار دوم و پیرامون

مقاله همشهری درباره «نازی آبادی ها» خوندنی است. من هم درباره وجه تسمیه نازی آباد چند خطی نوشتم. اگر هم کسی بیشترمی دونه ما رو کمک کنه.

برچسب‌ها:

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.