وجه تسمیه نازی آباد به روایت میرزا

عکس هوایی از بازار دوم و پیرامون

عکس هوایی از بازار دوم و پیرامون

گویند هنگام که قافله سلطان صاحبقران بلاد ری به موسم بهار به غایت تهران نمود در جوار شاه چندین از زنان حرم نیز وی را همراه بودندی. در میان اینان ماهی بود به درخشش خورشید وی را نازخاتون نام. ناصرالدین خاطر او را سخت گرامی داشته و کابینه او به ضل جلالش فراوان آباد. شاه از وی هر شب کام جسته واز تفرج دنیا وی را هیچ دریغ نداشت. اما جوانی متاعی است تازه باید خریدن و چون گذر زمانه ناز خاتون آزرد و سایه بر چهره مهرگون انداخت و شهوت شاه دیگر بر وی نجنبید. شاه به تهران روانه شد از پس صنمی دیگر.

ناز خاتون که خود آگاه از سرنوشت محتوم خویش بود، آخرین تیر به چله کمان کرده، خویش را در معبری باصفا مریض احوال و بیمار جلوه بر شاه صاحب قران پنداشت. شاه که هنوز اندکی از مهر خاتون در دل گشاد داشت فرمان داد آنجا عمارتی برای خاتون ساخته و خود در پی عشرتی دیگر راهی تهران شد و خاتون هرگز دیگر سلطان را به کابینه خویش ندید. عمارت با خاتون پیرشد ونام خاتون زیبه عمارت: « عمارت نازخاتون» لقب گرفت.

از مرگ خاتون عمارت و واهه بر جای ماند تا انقلاب صغیر و کبیر و پادشاهی سردار اسد. به دوره اسد که خویش را رضا شاه خواند پس از برقراری راه آهن به فاصله ای نه چندان دور از ایستگاه مرکزی مجتمعی مسکونی در جوار عمارت ناز خاتون بنا شد و اسم ناز خاتون عاریه کرده «نازی آباد» نام گرفت. عمارت و واهه را میله کشیدند و «پارک نازخاتون» خواندند. به زمان پهلوی پدر و « پارک جنگل» با عبارت ناز خاتون در زیرش در زمان پهلوی پسر. اکنون اما نام احمقانه «شهر بازی» را لقب میکشد با مقادیرفراوانی چراغ برق، دریغ اما بدون عمارت و عبارت ناز خاتون.

برچسب‌ها: , , , , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.