پروتکل اخیر آژانس بین اللمللی

نیروگاه بوشهر

نیروگاه بوشهر

پروتکل اخیر آژانس بین اللمللی هسته ای باید یک پیروزی در سیاست خارجی ایران محسوب شود. علی رغم فشار امریکا به آژانس واژه نقض مقررات درباره ایران به کار برده نشد وحرف از ادامه همکاری ایران با آژانس است.
گذشته از اینکه درباره سیستم اجرایی حکومت ایران چه نظری داریم شاید دستیابی به انرژی هسته ای تنها راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران در مقطع معاصر باشد.

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.