چرا باید در انتخابات شرکت کرد

رای‌دهی در تهران

رای‌دهی در تهران

باز هم چپگران وآفریادا سر دادند و از تحریم انتخابات گفتند. طی این ۲۶ ساله گذشته چپ انقلابی -بخوانید افراطی- تمامی انتخابات ایران را تحریم کردند. دلایل این تحریم‌ها گونه‌گون بوده. اما جان کلام در بساری از استدلال‌ها بر غیردمکراتیک بودن انتخابات بوده است و عدم وجود شرایط برابر برای همه کاندیدا‌ها. وقتی که پای نظارت تمام و کمال و انحصارانه شورای نگهبان میرسد، میتوان بخشا دلیل کناره‌گیری ایشان را از رای دادن و تبلیغ برای رای ندادن را پذیرفت. اما هنگامی که تحریم به این شکل گسترده تر معنا شود دیگر برندگی خود را به عنوان یک راهکار از دست میدهد. زیرا دیگر یکی از ابزارفشار سیاسی نیست، تنها ابزار سیاسی است. هنوز حتی شورای نگهبان درباره کاندیدا‌های ریاست جمهوری نظری نداده است که جریان‌هایی تحریم انتخابات را راه‌حل میدانند.

بنظر میرسد که شورای نگهبان بخش بزرگی از کاندیدها را بر حسب عادت و سنت پیشین حذف کند. اما این نیز دلیلی بر عدم شرکت در انتخابات نیست. تنها با شرکت فعال میتوان کاندیدهای نسبتا بهتر را انتخاب کرد. کسی که در انتخابات شرکت نمیکند به راهکارهای دمکراتیک معتقد نیست. اینان بار دیگر بوق خشونت را در شیپورهایشان میدمند. چه اگر خشونت را از سیاست حضرات حذف بکنیم چاره‌ای جر شرکت در انتخابات نیست.

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.