چند اصطلاح‌ فارسی به انگلیسی

فارسی

تو گوشه‌ای از این پهنه گسترده دنیای وهم پیدا کردم این چند سطر رو که همیشه خودم بهش فکر کرده بودم. چی میشه اگه تعدادی اصطلاح‌های ایرانی رو به فرنگی ترجمه کرد. متن رو با کمی دستکاری اینجاببینید:

قربون قد وبالات.
I die for your height and top

سرمو خورد!
Ate my head

دم درآورده!
He has grown a tail

بروی چشم!
On my eyes

تکلیف من رو روشن کن.
Light up my homework

خودت رو نزن به کوچه علی چپ!
Don’t hit yourself into left Ali Street

مرگ من!
To my death

خوردم زمین پدرم دراومد.
I ate the ground and my father came out

مرده شور ببرتت!
Take away the person that washes your dead body

گلیمت رو از آب بکش!
Pull your carpet out of the water

انقدر سخت بزنمت که برق از چشمات بپره!
I’ll hit you so hard that electricity will pop out of your eyes

خرش از پل گذشته.
His/Her donkey passed over the bridge

چه خاکی به سرم بریزم؟
What kind of dirt should I put on my head

مرغ همسایه غازه!
The neighbor’s chicken is a goose!

ازدواج هندونه نبریده است!
Marriage is an uncut watermelon!

خوشی زده زیر دلش!
Happiness has been hitting you under the belly

کرم نریز!
Don’t drop worms

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.