کار آخر سوسن تسلیمی

Det Epileptiska Riktmarket
Det Epileptiska Riktmarket

بانوی پر افاده سینمای ایران سوسن تسلیمی اینبار تاتر را به گوهر وجود خویش مفتخر فرموده و به کارگردانی تاتر روی آورده است. کارجدید او، ( پس از ورشکستگی فرهنگی و اقتصادی اولین و اگه شانس بیاریم آخرین فیلم بلند وی، ) Det epileptiska riktmärket نام دارد ویک کار شکم سیر از یک نویسنده پرت سویدی است به نام Martina Montelius.

مصاحبه رادیویی 1
مصاحبه رادیویی 2

برچسب‌ها: , ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.