گفته‌ها و ناگفته‌ها درباره صادق هدایت

این مجموعه برنامه‌ها را شش سال پییش از بخش فارسی بی‌بی‌سی شنیدم. تنها برنامه رادیویی که تلاش دارد بنوعی معمای صادق هدایت را حل کند. در نوع خود بی‌همتاست و دریغ که بجای رادیو تهران، رادیوی بی‌بی‌سی باید این گام را در ادبیات ما بردارد. برنامه شامل چهارده بخش حدودا بیست دقیقه‌ای است. اگر میخواهید از بی‌بی‌سی بشنوید به این آدرس بروید فرمات در این آدرس ریل است.
کاری از: «علیزاده طوسی»

پيشگام داستان نويسی جديد در ايران به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت

~~~~~~~

صادق هدایت در هفت سالگی به همراه عیسی برادر بزرگتر (سمت راست) و محمود برادر دیگرش (سمت چپ) در خانه‌ی پدری

صادق هدایت در هفت سالگی به همراه عیسی برادر بزرگتر (سمت راست) و محمود برادر دیگرش (سمت چپ) در خانه‌ی پدری

بخش نخست: دوران کودکی هدایت

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

نام صادق هدايت در دفتر بزرگان جاويد ثبت شده است، اما با وجود همه مقاله ها و کتابهای بسياری که صاحبنظران و منتقدان ايرانی و خارجی درباره زندگی و آثار او نوشته اند، هنوز بسياری از واقعيتهايی که بايد برای شناخت کامل او بدانيم، در پردهابهام مانده است. ابهامی که ناشی از ستايشها و نيز نکوهشهای نا آگاهانه است.

در رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت”، همکار ما ، عليزاده طوسی ، در گفت و گو با گروهی از نويسندگان و منتقدان ايرانی و خارجی، و با استفاده از نوشته های صاحبنظران ديگر، کوشيده است که واقعيتهای مربوط به زندگی و آثار صادق هدايت را تا اندازه ای از اين پرده ابهام بيرون بياورد.
اين برنامه ها که در چهارده قسمت تهيه شده است، شنبه شبها، در برنامه شامگاهی راديو و همزمان در سايت بخش فارسی بی بی سی پخش می شود و هر قسمت به مدت يک هفته در سايت نگاه داشته می شود.

~~~~~~~

صادق هدایت، تهران ۱۳۰۹

صادق هدایت، تهران ۱۳۰۹

بخش دوم: کافه نشينی هدايت

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


در دومين برنامه از رشته برنامه های ” پيشگام داستان نويسی جديد در ايران به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت”، موضوع کافه نشينی صادق هدايت، که پديده تازه ای در زندگی روشنفکران آن دوره بود، مطرح می شود.

در اين باره از دکتر تقی تفضلی ، استاد دانشگاه تهران، فريدون هويدا، رمان نويس و منتقد فيلم، صادق چوبک، بزرگ علوی، دکتر احسان يار شاطر، بنيانگذار دانشنامه ايرانيکا و رئيس مرکز مطالعات ايرانی در دانشگاه کلمبيا و پروفسور کميساروف، استاد شرقشناسی در آکادمی علوم روسيه در مسکو و مترجم آثار صادق هدايت به زبان روسی، که همه از دوستان و آشنايان نزديک صادق هدايت بودند، سخنانی می شنويد.

اين برنامه روز شنبه دوم اسفند در ساعت دوم برنامه شامگاهی راديو بی بی سی پخش می شود و از همان روز به مدت يک هفته از سايت فارسی بی بی سی قابل دريافت است.

~~~~~~~

مشخصات عکس را نمیدانم

مشخصات عکس را نمیدانم

بخش سوم: نقش زن در زندگی هدایت

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

در سومين برنامه از رشته برنامه های “صادق هدايت، پيشگام داستان نويسی جديد در ايران” به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت، موضوع زن و عشق در زندگی صادق هدايت و انعکاس آن در داستانهای او، و تأثير آن در جهان بينی تاريک و یأس آميز او، مطرح می شود.
ر اين باره از فريدون هويدا، رمان نويس و منتقد سينما و از دوستان نزديک صادق هدايت، جهانگير هدايت، داستان نويس و برادر زاده صادق هدايت که مدتی با او دريک خانه زندگی کرده بود، محمود هدايت، برادر صادق هدايت، و نيز يکی از همسايگان دوره نوجوانی و جوانی صادق هدايت سخنانی می شنويد.
اين برنامه که توسط عليزاده طوسی در چهارده قسمت تهيه شده است. و شنبه شبها، در برنامه شامگاهی راديو و همزمان در سايت بخش فارسی بی بی سی پخش می شود.

~~~~~~~

پاريس، 1307، اين عكس پس از خودكشي اول او، در خانه‌ي عيسي هدايت گرفته شده است

پاريس، 1307، اين عكس پس از خودكشي اول او، در خانه‌ي عيسي هدايت گرفته شده است

بخش چهارم:یاس و سرخوردگی صادق هدايت

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

در چهارمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت”، موضوع یاس و سرخوردگی صادق هدايت بعد از نوشتن داستان بوف کور، مخصوصا بعد از سال ۱۳۲۵، روی آوردن او به مصرف مواد مخدر، به ضعف گراييدن قدرت خلاقيت فکری و ادبی او، و افتادن او در سراشيب نوميدی و پوچی منجر به خودکشی مطرح می شود.

در اين باره از جهانگير هدايت، داستان نويس و برادر زاده صادق هدايت، و دوستان و آشنايان نزديک او، از آن جمله دکتر تقی تفضلی، رئيس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی، تورج فرازمند، روزنامه نگار و مترجم، انور خامه ای، نويسنده و محقق، صادق چوبک، داستان نويس، دکتر احسان يارشاطر، موسس دانشنامه ايران و رئيس مرکز مطالعات ايرانی در دانشگاه کلمبيا، و همچنين از دکتر محمد علی همايون کاتوزيان، استاد ادبيات مدرن و کلاسيک فارسی در دانشکده شرقشناسی دانشگاه آکسفورد، که علاوه بر کتابهای علمی و تحقيقی، چند کتاب درباره صادق هدايت نوشته است، سخنانی می شنويم.

~~~~~~~

چهره‌ي صادق هدايت، عكس از داريوش سياسي، تهران

چهره‌ي صادق هدايت، عكس از داريوش سياسي، تهران

بخش پنجم: صادق هدايت و علل خودکشی او

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

” آن زمان همان زمانی بود که از لحاظ سياسی در ايران و روابط ايران با خارج خيلی دشوار بود. من آن موقع عضو پايين رتبه سفارتمان بودم در پاريس. خوب، بحث می شد با هدايت راجع به اوضاع ايران… هيچ اميدی نداشت که وضع ايران درست بشود، ولی در همان زمان “کافه فردوس” و آن بحثهايی که می داشتيم، خيليها مثلا “شهيد نورايی” خيلی اميدوار بود که وضع اقتصادی ايران را اگر بشود درست کرد، ايران به طرف آتيه روشنی خواهد رفت. هميشه اين بحثها می شد… ولی هدايت هميشه آخرش می گفت : آقا ، اينها درست نمی شود؛ ايران خراب شده و درست شدنی هم نيست…”

سخنی از فريدون هويدا، رمان نويس و پژوهشگر، و از دوستان نزديک صادق هدايت، در گفت و گو با عليزاده طوسی، به عنوان يکی از دلايل یأس و خودکشی صادق هدايت.
در پنجمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران ، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولّد صادق هدايت”
از صاحبنظران ديگری هم در اين باره سخنانی می شنويم .
اين برنامه روز شنبه ۲۳ اسفند در ساعت دوم برنامه شامگاهی جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود. تمام قسمت های اين رشته برنامه ها از سايت اينترنتی فارسی بی بی سی قابل دريافت است.

~~~~~~~

هدایت در پانزده سالگی

هدایت در پانزده سالگی

بخش ششم: صادق هدايت، ملی گرايی و عرب ستيزی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

” … به اعتقاد من مشکل هدايت ( از لحاظ ناسيوناليسم و ملّی گرايی وضدّيت با عرب) همان مشکل روشنفکران عصر تجدّد ما بود عصر مشروطيت بود.”

” روشنفکری ايران وقتی که با دنيای غرب رو به رو می شد، می خواست افتخارات خودش را به دنيای غرب نشان بدهد، يا می خواست با استعمار مبارزه بکند، با دول خارجی مبارزه بکند، پناه می برد به افتخارات خودش در ايران باستان، و از عظمت و شکوه ايران باستانی سخن می گفت و اينکه ما که بوديم، چه بوديم، و اين داشتيم و آن داشتيم. و وقتی می خواست با استبداد قاجار مبارزه بکند، پناه می برد به پارلمانتاريسم، دموکراسی، قانون خواهی، يعنی همان فرهنگ غرب. اين تناقض در همان دوره مشروطيت به طور آشکار در آثار مهمترين نويسندگان اين دوره هست …”

از سخنان دکتر ماشاء الله آجودانی، استاد دانشگاه و نويسنده صاحبنظر در تاريخ و ادبيات دوره مشروطيت، در گفت و گو با عليزاده طوسی در ششمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت” در اين برنامه از چند صاحبنظر ديگر هم درباره گرايش افراطی صادق هدايت در ملی گرايی و عرب ستيزی سخنانی می شنويم.

اين برنامه روز شنبه هشتم فروردين ۱۳۸۳ در ساعت دوم برنامه شامگاهی جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود.

~~~~~~~

هدایت در پاریس به سال ۱۳۰۷

هدایت در پاریس به سال ۱۳۰۷

بخش هفتم: هدايت و شکوه ايران باستان

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

نام صادق هدايت در دفتر بزرگان جاويد ثبت شده است، اما با وجود همه مقاله ها و کتابهای بسياری که صاحبنظران و منتقدان ايرانی و خارجی درباره زندگی و آثار او نوشته اند، هنوز بسياری از واقعيتهايی که بايد برای شناخت کامل او بدانيم، در پرده ابهام مانده است. ابهامی که ناشی از ستايشها و نيز نکوهشهای نا آگاهانه است.

در رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت”، همکار ما، عليزاده طوسی، در گفت و گو با گروهی از نويسندگان و منتقدان ايرانی و خارجی، و با استفاده از نوشته های صاحبنظران ديگر، کوشيده است که واقعيتهای مربوط به زندگی و آثار صادق هدايت را تا اندازه ای از اين پرده ابهام بيرون بياورد.

اين برنامه ها که در چهارده قسمت تهيه شده است، شنبه شبها، در برنامه شامگاهی راديو و همزمان در سايت بخش فارسی بی بی سی پخش می شود.

~~~~~~~

هدایت در پاریس به سال ۱۳۰۷

هدایت در پاریس به سال ۱۳۰۷

بخش هشتم: هدايت از کجا احتياج به نوشتن پيدا کرد

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


“… من خيال می کنم که هدايت واقعاً در ادبيات فارسی آن زمان نابغه ای بود ، به اين معنی که هم مسلط بود بر فرهنگ سنتی ايران، و هم مسلط بود بر پيشرفته ترين فرهنگ جهانی غرب ، و اين يک حالتی می داد به هدايت که در هيچکدام نويسندگان آن زمان ايران ديده نمی شد…”

فريدون هويدا، رمان نويس و منتقد سينما

“… صادق هدايت اهميتش به طور کلی در اسلوب جديدی بود که به نثر فارسی داد برای بيانهای جديد و عواطف جديد. البتّه قبل از او جمال زاده و ديگران هم کارهايی کرده بودند ، امّا هدايت با علم و اطّلاع بيشتری که از آثار ادبی جديد داشت، اين کار را انجام داد…”
عبدالعلی دستغيب، منتقد ادبی، شاعر و نويسنده

“… به نظر من يکی از کارهايی که من يادگرفتم از هدايت، و يادگيری هم نبود، در واقع در پرتو الهامی که از قصه (هدايت) گرفته بودم قرار گرفتن و در پرتو آن به طرف نويسندگی کشيده شدن بود…”

دکتر رضا براهنی ، رمان نويس ، شاعر و منتقد ادبی

از گفته های چند تن از صاحبنظران در هشتمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولّد صادق هدايت”

اين برنامه در روز بيست و دوم فروردين ۱۳۸۳، در ساعت دوم برنامه شامگاهی جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود. تمام قسمتهای اين برنامه ها در سايت اينترنتی فارسی بی بی سی قابل دريافت است.

~~~~~~~

صادق هدایت در پاریس به سال ۱۳۰۷

صادق هدایت در پاریس به سال ۱۳۰۷

بخش نهم: صادق هدايت و بررسی نوشته های گوناگون او

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

“…هدايت را از آن دالان تنگ تاريکی ديدن که کاملا نقطه های کوری در نگرش ما به هدايت به وجود آورده، اين بيشتر به دليل نوع نگرش تاريخی ماست به افراد گذشته، يعنی ما همچنان در نقد ادبی سنتی که در ايران هنوز متأسفانه رايج و جاری است.”

” افراد را اوبژه ( موضوع ) نقد قرار می دهيم، نه آثار را. در نتيجه همين که مثلاً درباره هدايت صحبت می کنيم و نه مثلاً درباره کاروان اسلام، يا بوف کور، يا سايه روشن، يا سگ ولگرد، يا ديگر آثار او، اين خودش خطايی را ايجاد می کند، خطای باصره ای که ما کوشش می کنيم فقط يک هدايت ببينيم. انگار در طول سی سالی که صادق هدايت قلم به دست داشت و می نوشت، هيچ چيزی در درون او دگرگون نشده باشد، حال آنکه اتفاقا هدايت در اين مفهوم می شود گفت آيينه تمام نمای زمان خودش هست که با کمترين وزش بادهای ايدئولوژيک، او هم زير تأثير قرار می گرفت…”

از نظر دکتر احمد کريمی حکاک، نويسنده و استاد زبان و ادبيات فارسی و فرهنگ و تمدن ايرانی در دانشگاه واشنگتن، در نهمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران”، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت.

در اين برنامه سخنان چند صاحبنظر ديگر را هم دربررسی نوشته های گوناگون صادق هدايت می شنويم.

اين برنامه در روز شنبه، بيست و نهم فروردين ۱۳۸۳، در ساعت دوّم برنامه شامگاهی جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود. تمام قسمتهای اين برنامه ها در سايت اينترنتی فارسی بی بی سی قابل دريافت است.

~~~~~~~

آهوي تنها (از كلكسيون شخصي جهانگير هدايت) طرح مشهور هدایت

آهوي تنها (از كلكسيون شخصي جهانگير هدايت) طرح مشهور هدایت

بخش دهم: صادق هدايت؛ بينش فردی و شناخت اجتماعی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


“… در (داستانهای) هدايت. . . حتی در قصه هايی که خيلی خيلی به اصطلاح ابتدايی و کوتاه و اينها به نظر می آيد، اين حالت هست که يک رنگ و انگ خاص خودش را از توصيف قيافه ها و حالتها بدهد. به همين دليل بيشتر به نظر من به صورت يک نقّاشی که خيلی خيلی يک سبک دقيقی دارد و می کشد، دارد بيان می کند…”
دکتر رضا براهنی ، شاعر، رمان نويس، منتقد ادبی و استاد ادبيات تطبيقی در کانادا

“… نگاه هدايت به طبقاتی جز آن چيزی که خودش به اش متعلق است، نگاهی از بيرون است، يعنی با قدرت خيال خلاق خودش هست که وضعيت طبقات پايين جامعه را حدس می زند، می بيند، همچنان که کسی موجودی را زير ذره بين بگذارد و به اش نگاه کند، به آنها نگاه می کند، و خصلتهايی را در آنها می بيند که از ظواهر رفتارشان به اش می رسد. از اين نظر هدايت قدرت خيال خلاق بسيار قوی ای دارد…”
دکتر احمد کريمی حکاک ، نويسنده و استاد زبان و ادبيات و فرهنگ و تمدن ايرانی در دانشگاه واشنگتن

چند جمله از سخنان دو تن از صاحبنظرانی که عليزاده طوسی درباره نشانه های قدرت و ضعف در قالب و مضمون داستانهای صادق هدايت در دهمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران” با آنها گفتگو کرده است.

در اين برنامه که روز شنبه پنجم ارديبشت ۱۳۸۳ ، در ساعت دوم برنامه شامگاهی جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود، از دکتر احسان يار شاطر، رئيس مرکز ايرانشناسی در دانشگاه کلمبيا و مؤسس دانشنامه ايرانيکا، و فريدون هويدا، رمان نويس و از دوستان نزديک صادق هدايت، نيز سخنانی می شنويم.

~~~~~~~

عکسی خنده‌آور از هدایت در پاریس

عکسی خنده‌آور از هدایت در پاریس

بخش يازدهم: طنز درآثار صادق هدايت

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


“… اين بذله گويی (هدايت) منعکس است در خيلی از آثار طنز و طنزنامه هايش، منتها اين طبيعتا به اشکال گوناگون متجلی می شود، مثلاً فرض بفرماييد در نقدی که بر فرهنگ فرهنگستان نوشته، طبعاً غرضش اين بوده که فرهنگستان را دست بيندازد و مسخره کند، و لغاتی را که که ساخته اند، لغات “من در آوردی” يا غلط، يا بر مبانی غلط متجلی کند، و خب، در حالی که اين کار را کرده، طنز و شوخی و بذله گويی کرده.”

” در داستان “حاجی آقا” که يک طنزنامه است از رده داستانهای رئاليستی – انتقادی هدايت، ولی در عين حال يک طنزنامه است … در آنجا بسيار حرفهای طنزآميز و شوخی آميز گفته، ولی هدف سياسی – اجتماعی است در آن داستان…”
دکتر محمد علی کاتوزيان، نويسنده ، منتقد و استاد ادبيات مدرن و کلاسک فارسی در دانشکده شرق شناسی دانشگاه آکسفورد

“… در “توپ مرواری” به نظر من زبان اهميت عجيبی دارد … درست است که “توپ مرواری” چارچوب يک رمان واقعی را ندارد و بيشتر به عنوان قطعه ای که می توانست بخشی از يک رمان را تشکيل بدهد، به نظر می رسد، ولی فکر می کنم که زبان خيلی خيلی قدرتمند هدايت در “توپ مرواری” برای خودش يک مسئله است، مسئله خيلی خيلی اساسی است. از اين نظر هدايت در صورتی که زنده می ماند، شايد دنبال يک نگارشهای جديد تری می رفت…”
دکتر رضا براهنی، شاعر، رمان نويس، منتقد، و استاد ادبيات تطبيقی در کانادا

چند جمله از سخنان دو تن از صاحبنظرانی که عليزاده طوسی درباره طنز در نوشته های صادق هدايت در يازدهمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران” با آنها گفتگو کرده است.

در اين برنامه که روز شنبه ۱۲ ارديبشت ۱۳۸۳، در ساعت دوم برنامه شامگاهی جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود، از انور خامه ای، نويسنده و محقق، دکتر تقی تفضلی، استاد دانشگاه تهران و رئيس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی، تورج فرازمند، روزنامه نگار و مترجم، و عبدالعلی دستغيب، شاعر، نويسنده، منتقد ادبی و مدرس، نيز سخنانی می شنويم.

~~~~~~~

هدایت در پاریس ۱۳۰۶

هدایت در پاریس ۱۳۰۶

بخش دوازدهم: تکنيک داستان نويسی صادق هدايت

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


” … وقتی که از نظرگاه ادبيات کلاسيک به اين داستان (بوف کور) نگاه بکنيد، به مضمونها و سمبولهايی بر می خوريد که پيوند آن به ميراث کلاسيک فارسی می رسد.”

” البته اين اجزای کلاسيک بدون تغيير نيست، برای اينکه هدايت آنها را به يک شيوه جديد بازسازی کرده است. يکی از اين نمونه های بازسازی شده رابطه عاشق و معشوق در اين داستان است. مثلا هم دختر اثيری از قسمت اول بوف کور، و هم لکاته در قسمت دوم، برگردان تازه ای از معشوق سنتی در ادبيات فارسی است، همان معشوقی که دست نيافتنی است و عاشق خود را شيفته و آشفته و بيمار و مجنون می کند.”

“زن اثيری ( را می شود گفت) مظهر عشق حقيقی (است) که در غزليات صوفيانه خيلی به نظر می رسد. اين يک معشوقی است که پيوند جسمانی با او غير قابل تصور است … از طرف ديگر لکاته مظهر عشق شهوانی است که در اشعار درباری ، مخصوصا قصائد قرن پنجم و ششم هجری مشاهده می شود، که معشوقی است سنگدل، و به هرکس به آسانی تن در می دهد، به غير از عاشق بدبخت و بد اقبال خود…”
چند جمله ای از سخنان دکتر مارتا سيميدچيه وا ، استاد فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه يورک در کانادا درباره بوف کور صادق هدايت.

در دوازدهمين برنامه از رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران”، که روز شنبه ۱۹ ارديبهشت۱۳۸۳ ، در ساعت دوم برنامه شامگاهی جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود، سخنانی نيز از دکتر محمد علی کاتوزيان، استاد ادبيات مدرن و کلاسيک فارسی در دانشکده شرقشناسی دانشگاه آکسفورد، دکتر ماشاءالله آجودانی، استاد زبان و ادبيات فارسی و صاحبنظر در تاريخ و ادبيات دوره مشروطيت، دکتر رضا براهنی، شاعر، رمان نويس، منتقد ادبی و استاد ادبيات تطبيقی در کانادا، دکتر احسان يار شاطر، رئيس مرکز مطالعات ايرانی در دانشگاه کلمبيا، و دکتر پرويز ناتل خانلری، استاد زبان و ادبيات فارسی، مدير مجله ادبی “سخن” و دوست نزديک صادق هدايت ، درباره بوف کور و مقابسه آن با ديگر داستانهای او می شنويم .

~~~~~~~

نقش بوف کور بر سنگ گور هدایت در پرلاشه، پاریس

نقش بوف کور بر سنگ گور هدایت در پرلاشه، پاریس

بخش سیزدهم: اهمیت بوف کور، ابهام در بوف کور

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

اهمیت در این است که ( هدایت ) یک اثر واقعا بدیع ایجاد کرده بود. بیخود نیست که «آندره برتون» که مؤسس حرکت سور رئالیست در فرانسه بود، وقتی ترجمه فرانسه بوف کور را خواند، گفت که کتاب هدایت جزو بیست تا کتاب شاهکار قرن بیستم است…”
فريدون هويدا

“… ابهام در بوف کور تا حد زیادی ناشی از این است که داستان به تمامی از دیدگاه کسی روایت می شود که آدم نمی تواند به قضاوت او اطمینان داشته باشد، چون او هم کسی است که حتی خودش نمی داند وقایعی که روایت می کند ، واقعیت است یا ساخته خیال خودش.”

” راوی بوف کور به زمان و مکان اعتنایی ندارد. او زندانی ذهن مغشوش خودش است و رابطه اش را با دنیای آدمهای معمولی، یا به قول خود او، با دنیای رجاله ها، قطع کرده است. در نتیجه او هیچگونه پیوندی با واقعیتهای بیرون از خود ندارد…”
دکتر مارتا سیمیدچیه وا

چند جمله ای از سخنان فریدون هویدا، رمان نویس، منتقد سینما و از دوستان نزدیک صادق هدایت، و دکتر سیمیدچیه وا، استاد فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه یورک در کانادا، درباره بوف کور.

در سیزدهمین برنامه از رشته برنامه های “پیشگام داستان نویسی جدید در ایران”، که روز شنبه 26 اردیبهشت 1383، در ساعت دوم برنامه شامگاهی جام جهان نمای رادیو بی بی سی پخش می شود، نظرات چند نویسنده و منتقد دیگر را هم می شنویم.

~~~~~~~

فرانز کافکا

فرانز کافکا

بخش چهاردهم: تاثير پذيری صادق هدايت از نويسندگان غربی

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


نام صادق هدايت در دفتر بزرگان جاويد ثبت شده است، اما با وجود همه مقاله ها و کتابهای بسياری که صاحبنظران و منتقدان ايرانی و خارجی درباره زندگی و آثار او نوشته اند، هنوز بسياری از واقعيتهايی که بايد برای شناخت کامل او بدانيم، در پرده ابهام مانده است. ابهامی که ناشی از ستايشها و نيز نکوهشهای نا آگاهانه است. در رشته برنامه های “پيشگام داستان نويسی جديد در ايران، به مناسبت يکصدمين سالگرد تولد صادق هدايت”، همکار ما، عليزاده طوسی، در گفت و گو با گروهی از نويسندگان و منتقدان ايرانی و خارجی، و با استفاده از نوشته های صاحبنظران ديگر، کوشيده است که واقعيتهای مربوط به زندگی و آثار صادق هدايت را تا اندازه ای از اين پرده ابهام بيرون بياورد. اين برنامه ها که در چهارده قسمت تهيه شده است، شنبه شبها، در برنامه شامگاهی راديو و همزمان در سايت بخش فارسی بی بی سی پخش می شود.

برچسب‌ها: , ,

۲ پیام‌

  1. لطفا ادامه برنامه را بگذارید چون ار روی بی بی سی نمی شود دانلود گوش داد به علت فیلترینگ

  2. کارم زیاد بود اما نهایتا رسیدم. خدمت شما آقای آریزنتا؟

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.