گفتگوی احمدی‌نژاد با لری کینگ در سی‌ان‌ان

Larry King

Larry King

گفتگوی ریس‌جمهور و لری کینگ یکبار دیگرثابت کرد که رتوریک احمدی‌نژاد رتبه بالاتری از پرسش‌های خبرنگار باسابقه سی‌ان‌ان داشت. گذشته از رتوریک نباید فراموش کرد که حرف‌های احمدی‌نژاد نیز بر محور منافع ایران میچرخید. باید در اینجا به سه نکته توجه کرد: یک، احمدی ‌نژاد در این مصاحبه به عنوان ریس‌جمهور ایرا حضور پیدا میکنه، این واقیعتی گدشته از اینکه ما آن را بپسندیم یا نه. دوم اینکه ریاست جمهوری هر چهار سال تغیر میکند اما تغیر تصویر ایران نزد امریکایی‌ها بمراتب وقت بیشتری میگیرد. سوم، منافع بلند مدت ایران مهم‌ترین است گذشته از اینکه چه کسی از این منافع دفاع میکنه. همه گفتگو در شش بخش اینجا هست برای دیدن و شنیدن. نظر شما رو دونستن بدنیست اما پیشنهاد میکنم قبل از فحش نوشتن در این برگ، نخست گفتگو را بشنوید.

youtube
please specify correct url

youtube
please specify correct url


youtube
please specify correct url


youtube
please specify correct url


youtube
please specify correct url


youtube
please specify correct url

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.