گماشتن «میرزا کلهر خوشنویس» به سمت بایگان

میرزا کلهر خوشنویس بایگان سیاحتنامه

میرزا کلهر خوشنویس بایگان سیاحتنامه

در این دوره و زمونه با این وقت کم وگرونی ارزاق این «سیاحتنامه» هم بلای جون ما شده بود. از این راهرو‌ دویدن‌ها و تو بایگانی دنبال اسناد قدیمی گشتن ملول شده بودم حسابی.

یکی از رفقای گرمابه و گلستان گفت که فکری کن برای این بایگانی. ما هم یه آنونس دادیم تو دنیای سایبری و از کاینات یه آپلیکیشن رسید از طرف «میرزا کلهر خوشنویس». پیرمرد صد و یک سال داشت و بعد چهل سالی دارفانی رو رها کرده بود و در درگاه حق خوشنویسی میکرد. نوشته بود که میخواد یه کار دیگه‌ای رو تجربه بکنه. اهل و عیال هم نداره و از دیدن چنار بلند حیاط خلوت «سیاحتنامه» از اون بالا صفا کرده. من هم دلم سوخت و گفتم باشه شما بفرمایید بشید بایگان «سیاحتنامه»!

من محض دلسوزی کردم اینکارو چون بنده خدا هم سیگاریه هم قلیونی، نفس و بنیه تو بایگانی دویدنه رو نداره. اما اشتباه میکردم. حواسش خیلی جمعه، تند و تیز هم هست. شما اگر در«سیاحتنامه» دنبال چیزی میگردید این آمیز کلهر رو اجیر کنید مث برق براتون پیداش میکنه. اینو بگم که اگه آمیز کلهر چیزی رو پیدا نکرد بدونید که تو بایگانی «سیاحتنامه» نیست، چون کارش ردخور نداره! وقتی هم که تو بایگانی کار نداره قلیونش رو برمیداره و میره رو کرسی زیر چنار حیاط خلوت میشینه و چای و قلیون میزنه.

برچسب‌ها: ,

پیام شما  • پیام و نام‌هایی که به زبان‌های دیگر و یا پینگلیش نوشته شوند، حذف خواهند شد! برای تبدیل پینگلیش به فارسی به اینجا بروید.